Godišnje se izvrši 2.800 kontrola kvaliteta goriva

Kontrolu kvaliteta tečnih naftnih goriva u Bosni i Hercegovini federalni inspektori provode na osnovu Odluke o kvalitetu tečnih naftnih goriva na način da Federalno ministarstvo energije rudarstva i industrije propisuju Pravilnik o utvrđivanju kvaliteta tečnih naftnih goriva u dvije sezone, ljetnu i zimsku.
Pravilnik za ljetnu sezonu propisan je u razdoblju od 1. svibnja do 30. kolovoza, a razdoblje zimskog monitoringa je od 1. rujna do 30. travnja. Za jednu sezonu propisanog pravilnika provjeri se 1.900 uzoraka za analizu kvaliteta tečnih naftnih goriva.
Na osnovu izvještaja akreditiranih laboratorija u jednoj godini izvrši se kontrola 2.800 uzoraka. Od ukupnog broja uzoraka uzeto je na mjestu carinjenja 30 posto, a ostalih 70 posto uzoraka na prodajnim mjestima. Prema dosadašnjem izvještaju realizacija monitoringa je približna postotku od 98 posto.
U Federaciji BiH ima 695 benzinskih crpki. Trideset je prekršajnih postupaka podnijetih u 2012. godini za dobavljače tečnih naftnih goriva, te su protiv njih pokrenuti prekršajni postupci u općinskim sudovima. Visina kazne prema Odluci za pravnu osobu iznosi 20.000 KM, a za odgovornu osobu 5.000 KM.
Federalni inspektori od rujna 2012. godine vrše kontrolu kvaliteta goriva pomoću mobilnog uređaja spektrometra. Ovaj način kontrole služi kao pokazatelj kojim će se utvrditi da li su goriva usklađena prema Odluci o kvalitetu tečnih naftnih goriva.
Navedeni uređaj u trenutke kontrole daje izvještaj u elektronskoj formi, te ukoliko se utvrdi da pojedini parametar kontroliranog goriva nije usklađen prema odluci, inspektori pozivaju akreditirani labaratorij u BiH da ponovi ispitivanje. U slučaju da akreditirani laboratorij potvrdi da se radi o gorivu koje ne zadovoljava propisane uvjete, nadležni federalni inspektor pokreće upravne mjere.
Od rujna su izvršena 93 inspekcijska pregleda na benzinskim crpkama, carinskim terminalima u FBiH i drugim terminalima pomoću mobilnog uređaja spektrometra. Od navedenog broja inspekcijskih nadzora u dva slučaja utvrđeno je da su uzorci neusklađeni, a što je i potvrđeno od akreditiranog laboratorija. Za ponovljeni prekršaj iz navedene odluke dobavljač-pravna osoba kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 40.000 KM. Ukoliko se po treći put ponovi prekršaj, nadležna institucija izvršit će oduzimanje dozvole za rad, navodi se u priopćenju Federalne uprave za inspekcijske poslove.