Autoput kroz BiH: Nove dionice u 2015. godini uz investicije od pola milijarde KM

Javno preduzeće Autoceste FBiH je osiguralo pola milijarde KM za novi investicijski ciklus gradnje 20 km autoceste koji treba početi u 2015. godini.

“Ovo je veoma važno radi kontinuiteta izgradnje. Radi se o dvije dionice. Za dionicu Počitelj – Međugorje, dužine 11 km, osigurano je 100 milijuna eura od Europske investicijske banke (EIB). Radi se o veoma povoljnoj kreditnoj liniji namijenjenoj za infrastrukturne projekte sa rokom otplate 25 godina, pet godina greis perioda i kamatom nižom od 1 posto”, navode iz JP Autoceste FBiH.

Najinteresantniji objekat na dionici Počitelj – Međugorje bit će most Počitelj, najduži most na Koridoru 5C. Njegova dužina će biti 945 metara i maksimalna visina iznad tla 100 metara, s monolitnim stubovima te rasponskom konstrukcijom među stubovima od 147 metara. Gradit će se istom tehnologijom kao i most Studenčica dug 500 metara.

autoput u izgradnjiOstali značajniji objekti koji će se graditi na ovoj dionici su:dvocijevni tunel (1.200 metara), petlja Počitelj, naplatno mjesto Počitelj, priključak na magistralnu cestu M-17, tri vijadukta, tri potputnjaka i jedan nadvožnjak.

“U toku je evaluacija ponuda, a slijedi raspisivanje tendera. Predviđamo početak radova za novih 11 kilometara autoceste na jug na ljeto ove godine. Rok za izgradnju je 30 mjeseci od potpisivanja ugovora. Sredstva su osigurana od EIB-a u iznosu od 100 milijuna eura”, navode iz JP Autoceste FBiH.

Naglašavaju da će novi kilometri na jugu biti od velikog značaja za turizam i privredu.

“Pozitivni efekti će se ogledati u spoju Počitelja i Međugorja, a i Mostar će se približiti regionalnim centrima u susjednoj Hrvatskoj i drugim zemljama EU”, napominju iz JP Autoceste FBiH.

Za dionicu Zenica jug – Zenica sjever (dužine 10 km) su osigurana sredstva od OFID fonda u iznosu 60 milijuna eura te 30 milijuna eura od Kuvajtskog fonda za obnovu i razvoj.

“Na jednom od dva lota na ovoj dionici radovi su već počeli. U toku je procedura verifikacije još 50 milijuna eura potrebnih za završetak 9 kilometara dionice Zenica jug – Zenica sjever zajedno sa mostom koji će povezati zeničku gradsku zaobilaznicu s autocestom”, ističu iz JP Autoceste FBiH.

Sredstva su ranije dogovorena sa Kuvajtskim fondom za obnovu i razvoj i potrebna su u 2017. godini.

“Radi optimizacije cash flow preduzeća ova procedura je pokrenuta tek nedavno. S druge strane JP Autoceste FBiH je u trogodišnjem planu poslovanja dobilo odobrenje Vlade Federacije BiH za dalje aktivnosti na izgradnji autoceste na Kordoru 5C kroz dva načina”, navode iz JP Autoceste FBiH.

Prvi model podrazumijeva nastavak gradnje kroz dalju suradnju sa međunarodnim financijskim institucijama.

“Radi se o korištenju dugoročnih infrastrukturnih sredstava sa veoma povoljnim rokovima otplate i kamatom. Za ovaj model je potrebno osigurati dodatne prihode za JP Autoceste FBiH. S tim u vezi je prošle godine usaglašeno povećanje akcize za izgradnju autoceste sa Međunarodnim monetarnim fondom. Ovim potezom bi se visina akcize izjednačila sa zemljama u regiji, što bi preduzeću omogućilo dodatnih 1,2 milijarde KM za gradnju. Planirano je da se ova sredstva usmjere za gradnju autoceste prema Jadranskoj obali”, naglašavaju iz JP Autoceste FBiH.

Drugi model je gradnja putem koncesije. Modelom “dizajniraj – financiraj – izgradi – upravljaj i vrati naručiocu”, na 25 godina je predviđena gradnja prema sjeveru zemlje.

“JP Autoceste FBiH je pripremilo svu dokumentaciju za gradnju dionice Žepče – Doboj u dužini od 38 km. Sva potrebna dokumentacija za raspisivanje tendera je urađena u suradnji sa konsultantom IFC (Međunarodna financijska korporacija, članica Svjetske banke) i spremna je za dalju proceduru, odnosno tenderski postupak odabira koncesionara. Kombinacijom ova dva modela moguće je u vrlo kratkom periodu izgraditi novih 120 kilometara autoceste čime bi prometna struktura i generalna slika Bosne i Hercegovine poprimila sasvim drugu dimenziju”, navode iz JP Autoceste FBiH.

Za ovu godinu planirane su aktivnosti i na dionici Počitelj – Buna. Za poddionicu dugu 9 kilometara postoji interes financijskih institucija.

“Završen je glavni projekat. Procijenjena vrijednost radova iznosi 50 milijuna eura. Što se tiče dionice Konjic – Mostar sjever, JP Autoceste FBiH je optimizaciju trase predložilo Vladi FBiH, koja je u srpnju prošle godine usvojila ovaj prijedlog i dala zeleno svjetlo za izradu novog idejnog projekta koji je u toku. Nova varijanta ove dionice koja prolaz kroz Prenj omogućava potpuno drugačiji scenarij razvoja Koridora 5C uvažavajući limitirane kapacitete Federacije BiH za dalje zaduživanje i čini dionicu prihvatljivijom za moguće financijere. Optimizacijom trase petlja Jablanica je udaljena svega 7 kilometara više nego je to predviđeno prvobitnim Idejnim projektom, a predloženim saobraćajnim rješenjima ispoštovat će se potrebe lokalnog stanovništva. Varijantom kroz Prenj, odnosno pomjeranjem trase istočno na cijelom potezu od Bradine do Mostara, skraćuje se trasa za 18 kilometara i ostvaruje se ušteda od 309 milijuna eura”, zaključili su iz JP Autoceste FBiH