Usvojen Proračun HBŽ-a u iznosu od 81 milijun maraka

Skupština Hercegbosanske županije (HBŽ) usvojila je u petak na izvanrednoj sjednici u Tomislavgradu županijski Proračun za 2018. godinu u iznosu od 81 milijun maraka.

U obrazloženju navedenog proračuna, županijski ministar financija Stipan Šarac kazao je kako planirani porezni prihodi iznose 63,6 milijuna maraka što je za 9,36 posto više od prošlogodišnjih.

Ukupni primici planirani su u iznosu od 5,5 milijuna maraka, s tim da iznos od 1,5 milijuna maraka ide za završetak ceste Lipa Blidinje, dok će 4 milijuna biti iskorištena za pokriće tekuće likvidnosti i akumuliranog deficita.

Neporeznih prihodi planirani su u iznosu od oko 8,4 milijuna maraka, a najvažniji su prihodi od pružanja javnih usluga te prihodi od poduzetničke aktivnosti i imovine, naglasio je ministar.

Ukupni rashodi i izdatci, po njegovim riječima, planirani su u iznosu od 81 milijun maraka i na istoj su razini planiranih sredstava u proračunu za 2017.godinu.

Najviše sredstava iz ovogodišnjeg proračuna ići će na bruto plaće i naknade troškova zaposlenih.

Novina u proračunu je da će se od početka 2018. godine isplaćivati dječji doplatak za što je Vlada HBŽ-a izdvojila 2,5 milijuna maraka.

Zastupnici su također usvojili i Prijedlog zakona o izvršenju županijskog Proračuna za 2018. godinu.