SPAŠAVANJE NAKON PLATFORME: Federacija će od banaka tražiti 100 milijuna maraka

Vlada Federacije BiH prihvatila je informaciju o trenutačnoj situaciji u proračunu ovoga entiteta. Ono što se nalazi u ovoj informaciji je zaista alarmantno i pokazuje kakvo je stanje ova vlast naslijedila od Nikšićeve Vlade. U ovome dokumentu je zaključeno, nakon svih objašnjenja o prihodima i rashodima, kako federalnom proračunu nedostaje 38 milijuna maraka prihoda za razdoblje siječanj-svibanj ove godine. Situaciju dodatno pogoršavaju uvjeti MMF-a i rizici u ispunjenju prethodnih mjera i strukturalnih odrednica upućenih Vladi FBiH, a koji su preduvjet za dobivanje 200 milijuna maraka od Međunarodnog monetarnog fonda.

– Stoga, Federalno ministarstvo predlaže Vladi FBiH dva moguća modela izmjena i dopuna proračuna Federacije BiH za 2015. godinu. Osnovna razlika između dva modela je hoće li ovim izmjenama i dopunama biti i dalje planirana sredstva od MMF-a u iznosu od 200 milijuna KM ili ne, navodi se u dokumentu. Prvi model izmjena i dopuna proračuna FBiH za 2015. godinu bi podrazumijevao realizaciju sredstava od MMF-a u iznosu od 200 milijuna KM i u tom slučaju bi za nedostatak sredstava u iznosu od oko 38 milijuna KM bilo potrebno pronaći alternativne izvore sredstava ili ostvariti dodatne uštede u proračunu. Drugi model izmjena i dopuna proračuna FBiH za 2015. godinu koji ne bi podrazumijevao realizaciju sredstava od MMF-a u iznosu od 200 milijuna KM uključivao bi kombinaciju mjera kako na prihodovnoj, tako i na rashodovnoj strani proračuna. Razmotrila bi se mogućnost prodaje potraživanja od javnih poduzeća putem komercijalnih banaka u procijenjenom iznosu od oko 100 milijuna KM.

– Također, uvažavajući činjenicu da bi i dalje bio prisutan značajno nepokriven iznos viška rashoda nad prihodima, potrebno bi bilo poduzeti aktivnosti na dodatnim uštedama u dijelu tekućih transfera i drugih tekućih rashoda gdje se, prije svega, misli na one transfere koji nisu zasnovani na zakonskoj osnovi, odnosno na transfere za poljoprivredu, povratnike, kulturu, sport, obrazovanje, okoliš i turizam itd. Naime, ako bi se na ovim transferima izvršilo umanjenje od 30 posto, napravila bi se ušteda od oko 49 milijuna KM. Dio i dalje nedostajućih sredstava od oko 90 mil. KM bi potrebno bilo pronaći u alternativnim izvorima financiranja, stoji u dokumentu.