Published On: Pet, velj 15th, 2013

NI GOTI NI VIZIGOTI: Nova teorija o postanku Bošnjaka

Konferencija povodom izlaska iz tiska III i IV toma znanstveno-istraživačkog projekta „Predslavenski korijeni Bošnjaka“ autora Ibrahima Pašića – knjiga: „Tračko ime Bosna i Tračani u Bosni“ i „Gotizmi i ilirizmi u Kulinovoj povelji“, održana je danas u Sarajevu.
Prema riječima autora Ibrahima Pašića, i prva i druga tema kojom se knjige bave u našoj historiografiji su potpuno nepoznate.
„Mi imamo Historiju Bošnjaka za koju ćemo u Institutu za historiju čuti da je najznačajnije naše naučno djelo poslije rata, a u njoj uopće nema Gota, kao da taj narod nikada nije ni postojao. Međutim, ne samo da ima Gota, već su oni svoj trag, prepoznatljiv, neosporan, ostavili i u Kulinovoj povelji za koju se dosad smatralo da je isključivo slavenski jezički spomenik, međutim, ona to nije, ona je istovremeno i gotski jezički spomenik, pa i ilirski“, rekao je Pašić.
On je dodao da se knjiga III o Tračanima bavi onim što je možda, najznačajnije, što se tiče etničkog identiteta Bosne i Bošnjaka.
„Ime Bosna je neosporno tračko, a i od tog imena nastala su, izvođenjem, imena, Bošnjaci kao etnik i sve ono što ima prefiks bosansko. Od 15.-19. vijeka, čak 15 autora je zastupalo hipotezu da je ime Bosna tračkog porijekla, međutim, ja sam ne samo reafirmirao tu hipotezu, već specifičnim naučnim metodama pokazao da je to, ne samo tačno, već da je neosporno, i ime Bosna jeste tračkoga porijekla“, istakao je Pašić.
On je, govoreći o knjigama, rekao i da je historija Bosne u ovim segmentima kojima se on bavi, davno iznevjerena, a iznevjerili su je oni koji su dolaskom islama u Bosnu smatrali da će islam sam po sebi i svojoj važnosti, jednostavno, potrti i učiniti beznačajnim sve ono što je bilo prije islama u Bosni.
„Ova knjiga nas sada vraća tamo gdje smo mi zakasnili 150 ili možda 200 godina u odnosu na proučavanja ove tematike u srpskoj-hrvatskoj nauci, historiji. Međutim, ja želim reći da su iz razloga velikodržavnih projekata da bi BiH bila srpska ili hrvatska zemlja počinjeni brojni falsifikati i u ovoj knjizi se o njima govori“, pojasnio je Pašić.
On je dodao i da su sada otvorene nove stranice bosanske povijesti, a ostaje da se vidi koliko će neko da ih prihvati odmah ili kasnije.
Na konferenciji je istaknuto da su Pašićeva istraživanja dubinska, da otkrivaju one elemente historije BiH koji su zatamnjeni i koje su dosadašnji historičari uglavnom izbjegavali da elaboriraju prelazeći vijekove te historije kao nešto što je nedovoljno istraženo i nepoznato.
Anadolija