'Omladinci' predstavljaju rješenje za Federaciju: Tri regije umjesto kantona

SARAJEVO – Danas, 15. veljače u Veleposlanstvu SAD-a u Sarajevu Omladinska kontakt grupa za ustavne promjene u BiH predstavlja svoj prijedlog izmjena ustroja Federacije pred ekspertnim timom, čiji su članovi Mirjana Nadaždin Defterdarević, Mile Lasić, Vehid Šehić, Krešimir Zubak, Kasim Trnka i suradnik Zlatan Begić.
Omladinska kontakt grupa nastala je kao rezultat nastojanja Inicijative mladih za ljudska prava da uključi mlade i širu javnost u proces debate o ustavnim promjenama u Bosni i Hercegovini. Osnova koncepta koji grupa predlaže je uvođenje 3 regije umjesto dosadašnjih 10 županija i promjenu imena entiteta u Ujedinjene regije umjesto dosadašnjeg naziva Federacija BiH. 
U narednih šest mjeseci Omladinska kontakt grupa uključit će širi krug aktivista u različite oblike obrazovanja i informiranja o materiji ustavnog prava, procedurama izmjene Ustava, komparativnim analizama, te ostvariti kontakte sa predstavnicima političkih stranaka. Po uključenju javnosti u raspravu o ustavnim promjenama, plan je da se do rujna 2013. godine prijedlog predstavi širem krugu zastupnika u Parlamentu Federacije u vezi sa Ustavom Federacije BiH, te zastupnicima i delegatima u PS BiH, ovisno o tomu – da li će do tog momenta biti donesene ili neće biti donesene izmjene Ustava BiH, priopćeno je iz Omladinske kontakt grupe.
Iz grupe pozivaju sve građane da se pridruže inicijativi, daju svoje konkretne komentare te da na Facebook stranici potraže više detalja i uključe se u debatu.
 
(Dnevnik.ba)