VJEROVALI ILI NE: Trideset rješenja Vlade FBiH za poboljšanje prava zaposlenih

 Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici koja će biti održana u četvtrak u Mostaru, namjerava usvojiti odluku kojom će se prijedlog novog zakona o radu poslati u proceduru u Parlament Federacije BiH.

Konzultativni proces ekonomsko-socijalnih partnera koji je trajao 60 dana, zaokružen je, jer su svi imali dovoljno vremena da iznesu prijedloge, primjedbe i sugestije a Vlada FBiH je uvažila sve one stavove članova Ekonomsko-socijalnog vijeća za koje u Vladi FBiH smatraju da su u isključivom interesu zaposlenih u FBiH. Novi zakon o radu FBiH u Vladi smatraju prioritetnim zakonskim rješenjem.

Kako je rečeno u Kabinetu premijera Federacije BiH Fadila Novalića, 183 člana u odnosu na 151 član postojećeg Zakona, nude više od 30 rješenja za drastično poboljšanje prava zaposlenika. Neki od članova nude rješenja koja su po prvi put obuhvaćena. Radi se o poboljšanjima zaštite prava žena, pitanjima diskriminacije, rješenjima kojima se potiče širenje biznisa i zapošljavanja. Također, novim zakonom se reguliraju pitanja odsustva i isplate plaća i definiraju neopravdani razlozi za otkaz.

Nadalje, prvi put radno-pravno zakonodavstvo tretira pitanja kao što su mobing na radnom mjestu i jednakost plaća. Vlada Federacije BiH će u narednim danima detaljno izvještavati javnost u BiH i FBiH o svakom od trideset rješenja pojedinačno.

”Prijedlog Zakon o radu sveobuhvatno definira kolektivne ugovore, što je suština problema i glavna točka otpora javnih poduzeća, državnih službenika, kompanija koje imaju monopol na tržištu, kao i njihovih sindikata. Treba imati u vidu da zasnivanje svakog ugovora definira njegov početak i kraj, što znači da niti jedan ugovor nije vječan i mora dobiti svoje zakonske okvire”, kažu u Vladi FBiH.

Jedno od najznačajnijih rješenja Zakona o radu jeste zaštita žena, što je definirano članom 58. Novog zakona o radu. Prava žena su ostala nepromijenjena, a novim zakonom integrirana i proširena kroz druga četiri člana. Po novom zakonu, osim obavezne naknade koju isplaćuju županije, poslodavac, ukoliko želi, može isplaćivati naknadu tokom porodiljskog dopusta.

Ovaj zakon prvi put uvodi i pravo na porođajno odsustvo uposlenika ; oca djeteta, ako se roditelji tako sporazumiju. Prava žena ogledaju se i u članu koji se odnosi na diskriminaciju, ali i članu 76, jednakost plaća, što podrazumijeva jednake plaće za rad jednake vrijednosti bez obzira na nacionalnu, vjersku, spolnu, političku i sindikalnu pripadnost, a što do sada nije bilo regulirano niti jednim zakonom u Bosni i Hercegovini.

Vlada Federacije BiH će u narednim danima, putem sredstava javnog informiranja i službene stranice Vlade Federacije BiH, objaviti integralni tekst novog Zakona o radu, kao i tekst važećeg Zakona o radu u cilju pravilnog i sveobuhvatnog informiranja javnosti, kao dio demokratskog procesa koji je usmjeren na što bolji položaj zaposlenika u Federaciji BiH.

more recommended stories