Central osiguranje zapošljava u Mostaru, Sarajevu i Ljubuškom

Central osiguranje d.d. od 2016. godine gradi imidž osiguravajućeg društva čija je misija nuditi vrhunske
usluge prilagođene željama i potrebama osiguranika, a kvalitetnim poslovanjem u svakom području pozicioniralo se među vodeća poduzeća u tržištu osiguranja.

Zbog povećanja obujma posla i proširenja našeg tima Central osiguranje d.d. je u potrazi za:

SURADNIK ZA CENTRALNI PROTOKOL I ARHIVU
jedan (1) izvršitelj/izvršilac (m/ž)

Glavne odgovornosti i zadaci:

• Prima, evidentira, arhivira i vodi evidenciju o arhiviranoj dokumentaciji
• Radi na skeniranju dokumentacije i pohranjivanju podataka u elektronsku arhivu
• Prima, evidentira i unosi u program ulaznu poštu
• Radi na skeniranju ulazne i izlazne pošte Društva
• Zavodi u knjigu pošte izlaznu dokumentaciju Društva i vrši otpremu iste
• Rješava pritužbe u sklopu vlastitih odgovornosti, čini ispravke ili organizuje da se isprave
pogreške.
• Vrši izdavanje arhivske građe i registracijskog materijala ostalim organizacijskim jedinicama.
• Vrši elektronsko arhiviranje polica osiguranja i prateće dokumentacije.
• Distribuira elektronski arhivirane police osiguranja prema zahtjevima organizacijskih jedinica.
• Preuzima i brine o arhivskoj građi trajnog karaktera.
• Sarađuje i komunicira s drugim organizacijskim jedinicama u pogledu razmjene poslovnih
informacija.
• Javljanje na telefon poslovnim klijentima.
• Obavlja druge poslove prema nalogu rukovodioca.

Uvjeti koje kandidati treba ispunjavati:

• SSS, VŠS, VSS društvenog smjera
• Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima
• Dobro poznavanje MS Office paketa
• vozački ispit B kategorije

Ukoliko posjedujete tražene vještine i iskustva, vaše prijave, uz priloženi životopis i reference možete
slati na hr@central-osiguranje.com

Natječaj je otvoren 10 dana od dana objavljivanja.
Mjesto rada: Sarajevo

Samo kandidati koji uđu u uži izbor biti će kontaktirani.

IT SPECIJALIST ZA POSLOVNE SUSTAVE
jedan (1) izvršitelj/izvršilac (m/ž)

Glavne odgovornosti i zadaci:

• Kontinuirano poboljšava informacijski sustav sa novim idejama i planovima koji uključuju i plan
troškova.
• Bliska suradnja sa direktorima I zaposlenicima sektora prodaje.
• Sudjelovanje u izrada detaljne specifikacije, projekata za potrebe razvoja informacijskog sustava
• Testiranje proizvoda u kontroliranim realnim situacijama prije produkcije.
• Priprema uputstava za korisnike.
• Održava sustave u produkciji.
• Održava rad, integritet i sigurnost baze podataka.
• Ažurira postojeće baze podataka i izgradnju novih sustava za nove informacije.
• Izvodjenje složenih tehničkih, analitičkih i profesionalnih usluga.
• Administracija različitih baza podataka uključujući Oracle, SQL Server, MySQL.
• Integracija baza podataka; testiranje i koordinacija modifikacija.
• Kreiranje izvještaja.
• Promjena i dopunjavanje podataka u sustavima koji koriste SQL.
• Osiguravanje neprekidnosti rada Sustava.
• Uvodjenje I implementacija sigurnosnih mjera zajedno sa mrežnim/sistem administratorom.
• Poboljšanje ili izgradnja dizajna baze podataka.
• Planira, raspoređuje i procjenjuje resurse za manje ili veće nadogradnje aplikativnih sustava.
• Vrši planiranje kapaciteta, nadzire i podešava performanse aplikativnih sustava.
• Vodi računa o kontinuiranom i stabilnom radu aplikativnih sustava.
• Sudjeluje u nabavci i implementaciji hardware-a, operativnih sustava i software-a za potrebe
funkcioniranja aplikacijskih sustava.
• Pruža podršku korisnicima u rješavanju zahtjeva iz poslovnog domena.
• Sudjeluje u kreiranju disaster recovery planova za IT.Nadzire i održava aplikativnu podršku u
saradnji s rukovodiocima organizacijskih jedinica.
• Organizira obuku korisnika iz aplikacijskih sustava (seminari, obuka na konkretnom problemu i sl).
• Kreira izvještaje prema zahtjevu odgovornih korisnika i verificira prava korisnika u skladu sa
procedurama Društva.
• Surađuje i komunicira sa isporučiocima software-a i hardware-a na unapređenju i održavanju
aplikativnih sustava.
• Vodi dokumentaciju o poslovima upravljanja aplikacijskih sustava.
• Sudjeluje u pripremi programa poslovne politike sa aspekta održavanja aplikacijskih sustava.
• Sudjeluje u izradi prijedloga politika, procedura i uputstava iz svog područja rada.
• Sudjeluje u projektima za razvoj i unapređenje poslovnih procesa i informacijskih tehnologija.
• Surađuje i komunicira s drugim organizacijskim jedinicama u pogledu razmjene poslovnih
informacija.
• Obavlja druge poslove prema nalogu rukovodioca.

Uvjeti koje kandidati treba ispunjavati:

• Završen studij informatike, računarstva ili sličnog usmjerenja
• min.jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
• aktivno znanje engleskog jezika
• vozački ispit B kategorije
• izražene organizacijske sposobnosti

Ukoliko posjedujete tražene vještine i iskustva, vaše prijave, uz priloženi životopis i reference možete
slati na hr@central-osiguranje.com

Natječaj je otvoren 10 dana od dana objavljivanja.

Mjesto rada: Mostar i Ljubuški

Samo kandidati koji uđu u uži izbor biti će kontaktirani.

SURADNIK ZA PRIJAVU ŠTETA
Jedan (1) izvršitelj/izvršilac (m/ž)

Glavne odgovornosti i zadaci:

• Zaprima dokumentaciju i pruža podršku svim klijentima, oštećenicima/korisnicima osiguranja kod
prijave šteta za sve vrste osiguranja.
• Zaprimljenu dokumantaciju skenira, te unosi u elektronskoj formi u aplikaciju šteta, te
prosljeđuje dalje u proces likvidacije šteta.
• Unosi podatke o ugovaraču osiguranja, oštećenicima, štetnom događaju, korisnicima osiguranja
itd. u informacioni sistem.
• Prikuplja neophodnu dokumentaciju za utvrđivanje odgovornosti, traži izjavu učesnika/svjedoka iz
saobraćajnih nezgoda.
• Unosi podatke o prikupljenoj dokumentaciji u informacioni sistem.
• Evidentira obrazce prijave šteta i ostalu prikupljenju dokumentaciju po štetovnom spisu.
• Vrši korespodenciju sa policijskim upravama, sudovima i drugim organima za dostavljanje isprava
radi rješavanja odštetnog zahtjeva.
• Kompletira odštetni predmet/spis i obavlja korespodenciju sa klijentima,
oštećenicima/korisnicima osiguranja radi prikupljanja potrebne dokumentacije.
• Sarađuje i komunicira s drugim organizacijskim jedinicama u pogledu razmjene poslovnih
informacija.

Uvjeti koje kandidati treba ispunjavati:

• SSS, VŠS, VSS društvenog smjera
• Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima
• Dobro poznavanje MS Office paketa
• vozački ispit B kategorije

Ukoliko posjedujete tražene vještine i iskustva, vaše prijave, uz priloženi životopis i reference možete slati na hr@central-osiguranje.com

Natječaj je otvoren 10 dana od dana objavljivanja.
Mjesto rada: Ljubuški

Samo kandidati koji uđu u uži izbor biti će kontaktirani.