Published On: Tue, Jul 2nd, 2013

Bošnjački Sabor 1993: “BiH nam je sredstvo, a ne cilj!”

Dijelite i pokazujte svima ovaj važan video koji javno pokazuje mračne velikomuslimanske planove za zatiranje Hrvata, uništenje ravnopravne BiH i uspostavu neke njihove velikomuslimanske države sa izlazom na more!