Zajedno protiv torture u BiH: Počinju ulične akcije prikupljanja potpisa građana

U sklopu projekta ‘Zajedno protiv torture u BiH-Mreža’, kojeg implementiraju U.G.Vive žene iz Tuzle u suradnji sa Savezom logoraša u BiH, Hrvatskom udrugom logoraša domovinskog rata u županiji Središnja Bosna, Savezom logoraša TŽ i Udrugom zatočenih-Udruženjem logoraša Brčko distrikt, od 15. studenog do 27. prosinca 2012. godine na području cijele BiH provodit će ulične akcije prikupljanja potpisa građana u cilju podrške javnosti za donošenje Zakona o pravima žrtava torture na državnom nivou.

Sedamnaest godina nakon završetka rata, država BiH još nije prepoznala žrtve torture kao kategoriju koja ima prava. Ne postoji zakon na nacionalnom nivou koji bi štitio žrtve torture, niti sveobuhvatna strategija koja bi implementirala ta prava. Cilj projekta ‘Zajedno protiv torture u BiH-Mreža’ jeste inicirati donošenje na državnom nivou Zakona o zaštiti žrtava torture, tj. poboljšati pravni okvir po kome bi žrtve torture bez diskrimacije na bilo kojem području naše države mogli ostvarivati svoja prava, priopćeno je iz Vive žene.

Već dva puta Zakon o zaštiti žrtava torture nije prošao izglasavanje u Parlamentu BiH. Procjenjuje se da u BiH trenutno ima oko 200.000 osoba koje su bile žrtve torture i koje još uvijek čekaju da država prizna njihova prava i omogući im dostojanstven život.

Glavni problemi sa kojima se susreću žrtve torure u BiH su pristup pravdi i dobivanju statusa, te dostupnosti različitih oblika zaštite. Žrtve torure nemaju adekvatno riješenu zdravstenu zaštitu, redovna primanja, kao ni prava na povlastice po osnovu lišavanja slobode i pretrpljene torure.

Prema analizama oko 80 posto žrtava torture ne može ostvariti svoja prava jer u postojećim entitetskim zakonima postoje određene diskriminatorske odredbe koje su u suprotnosti s Europskom konvencijom za prevenciju torture i nehumanog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja koju je ratificirala i BiH.