Published On: Pon, pro 15th, 2014

Vijeće za vanjske poslove EU usvojilo novi pristup za BiH

Vijeće za vanjske poslove EU složilo se s obnovljenim pristupom Europske unije prema BiH na njenom putu uključenja u EU. Svi uvjeti za realizaciju tog puta, uključujući i „Sejdić-Finci“ morat će biti ispunjeni, stoji u zaključcima Vijeća za vanjske poslove (FAC) koji su usvojeni u Bruxsellesu.

Vijeće je danas raspravljalo i o situaciji u BiH i odlučilo prihvatiti inicijativu Njemačke i Velike Britanije, kao inicijativu EU, te zadužiti tijela i institucije EU za njihovu realizaciju.

U osam zaključaka, između ostalog, istaknuta je podrška perspektive članstva BiH u EU, te potvrđeno jednoglasno opredjeljenje da je “BiH suverena i jedinstvena država s neupitnim teritorijalnim integritetom i suverenitetom”.

– Vijeće poziva političke lidere BiH da utemelje reforme potrebne za EU integracije u rad svih relevantnih institucija BiH, jedan je od zaključaka.

Ističe se i važnost programa za rast i zapošljavanje, kako bi se, kako javlja “Avaz” fokus preusmjerio na pitanja koja se tiču svakog bh. građanina. Podsjeća se i na prosvijede u veljači koji su “naglasili krkhost ekonomsko-socijalne situacije”.

Pozdravljena je nedavna posjeta BiH potpredsjednice Europske komisije Federice Mogherini i povjerenika za proširenje Johannesa Hahna, te su njih dvoje pozvani da nastave svoj angažman u BiH. Oni bi imali zadatak i “osigurati da se u najranijem mogućem roku postigne nepovratna pisana obveza koju bi potpisali bh. lideri, na provođenju potrebnih reformi u okvirima procesa pristupanja EU“.

– Općeniti cilj je da se osigura funkcionalnost i efikasnost na svim razinama vlasti i omogući BiH da se pripremi za buduće pristupanje EU. Taj tekst, također, sadržavao bi opredjeljenje da se radi u konsultacijama s EU na realizaciji početne agende reformi, u skladu s pravnim stečevinama i propisima (acquis) EU, stoji u zaključcima.

Ističe se da se neophodne reforme za približavanje BiH Uniji moraju provoditi uz striktno poštivanje Kopenhagenških kriterija (funkcionalnost institucija), te uz usvojeni mehanizam koordinacije i program “Rast i zapošljavanje”, posebno njegove segment socio-ekonomskih reformi.

– Vodstvo BiH će se obvezati na napredak u daljoj fazi reformi, kako bi se ojačala funkcionalnost svih razina vlasti, stoji između ostalog u zaključcima.

Zaduženi su Mogherini i Hahn da redovito izvještavaju Vijeće o napretku u BiH, posebno po osnovi pisanog opredjeljenja bh. lidera da se provode reforme i kako se one provode u nadležnim tijelima u BiH.

– Kada se pisano opredjeljenje usuglasi u Predsjedništvu BiH, te potpisano u tom organu, ali i od strane političkih lidera i podržano u Parlamentu BiH, Vijeće će odlučiti o stupanju na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SAA).

Mjerljiv napredak na provedbi reformske agende, uključiv “Rast i zapošljavanje“ bit će neophodan kako bi se razmotrila aplikacija BiH za članstvo u EU. Kada Vijeće zatraži od Europske komisije da razmotri aplikaciju za status za članstvo, morat će se posebna pažnja posvetiti provedbi odluke “Sejdić-Finci”, stoji dalje u zaključcima FAC-a.

Bh. stranke i politički lideri pozvane su da što prije formiraju vlast na svim razinama.