Published On: Pet, stu 18th, 2016

Studenti iz Mostara, Banja Luke i Sarajeva: Ministarstvo vanjskih poslova BiH nas diskriminira

Usuglasivši svoje stavove, a na temelju Memoranduma o suradnji i dogovoru o zajedničkom nastupanju i djelovanju na razini Bosne i Hercegovine, Studentska organizacija Fakulteta političkih znanosti Banja Luka, Asocijacija studenata političkih znanosti SPONA Sarajevo i Udruga „Hrvatski studentski politološki forum“ Mostar, kao krovna predstavnička tijela i organizacije studenata političkih znanosti u Bosni i Hercegovini objavili su usuglašeno priopćenje u vezi s Javnim pozivom za prijam pripravnika u Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, javlja Hrvatski Medijski Servis.
Naime, navedeni poziv objavljen je na internet stranici Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine, dana 8. studenog 2016. godine i u njemu se navodi da se poziv otvara za sljedeće pozicije:
1. Pripravnik sa završenim Pravnim fakultetom (6 izvršitelja)
2. Pripravnik sa završenim Ekonomskim fakultetom (6 izvršitelja)
3. Pripravnik sa završenim Filozofskim fakultetom – Smjer engleski jezik (2 izvršitelja)
4. Pripravnik sa završenim Filozofskim fakultetom – Smjer njemački jezik (1 izvršitelj)
Tri studentske organizacije smatraju neprimjerenim i neodgovornim ovakvo ponašanje Ministarstva vanjskih poslova BiH koje, kako se navodi u zajedničkom priopćenju, ne samo da je diskvalificiralo nego i ignoriralo postojanje struke, studijskih programa pa i samih fakulteta na kojima se obrazuju kadrovi za obavljanje poslova kakvi se po svojoj prirodi realiziraju u državnoj službi.
-Sama činjenica da se studenti u BiH obrazuju na visokoškolskim ustanovama koje imaju studijske programe kao što su politologija, međunarodne i sigurnosne studije, novinarstvo i komunikologija, sociologija, socijalni rad i sl. trebala bi biti dovoljan razlog da državne institucije, kao i entitetske, županijske pa i lokalne razgovaraju s našim fakultetima i organizacijama o angažiranju naših studenata u vidu stažiranja, obavljanja stručnih praksi itd.., baodi se u zajedničkom priopćenju studentskih organizacija iz Mostara, Sarajeva i Banja Luke.
Ovim priopćenjem ukazuju na zajednički problem koji se javlja već duže vremensko razdoblje.
U Bosni i Hercegovini se već godinama studenti obrazuju na našim fakultetima bez da nakon toga imaju priliku za zaposlenje u državnoj službi. Tim se postavlja pitanje za čije potrebe se školuju kadrovi u Bosni i Hercegovini?, pitaju se.
Smatraju kako sve institucije i organizacije trebaju u što skorijem razdoblju izvršiti sistematizaciju radnih mjesta i kadrovskih politika kako bi kadar koji izlazi s navedenih visokoškolskih ustanova imao priliku za zaposlenje u struci, i time dao svoj doprinos društvu u kojem živi. Pozivaju sve zainteresirane, a prije svega Ministarstvo vanjskih poslova BiH na koje se ovo priopćenje izravno odnosi, da u koordinaciji sa spomenutim fakultetima i organizacijama pronađe kompromisno rješenje za ovaj problem, stoji na kraju zajedničkog priopćenja koje su potpisali:.
Za Studentsku organizaciju Fakulteta političkih znanosti Banja Luka
Miloš Kovačević, predsjednik
Za Udrugu „Hrvatski studentski politološki forum“ Mostar
Josip Zelenika, predsjednik
Za Asocijaciju studenata Fakulteta političkih znanosti Sarajevo SPONA
Merima Kovačić, predsjednica
/HMS/