Published On: Wed, Sep 20th, 2017

Savjet Mostarcima Pravila kružnog toka i greške koje radimo

Kružni tok prometa ili tzv. rotor, svima je poznato pravilo. Promet se odvija kružno u smjeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu. Kružni tok je označen vertikalnom prometnom signalizacijom tj. prometnim znakom izričite naredbe: “kružni tok kretanja”, a može imati jednu ili više prometnih traka.

Kružni tokovi grade se u cilju povećanja sigurnosti prometa. Kako bi se smanjio broj mogućih točaka doticanja vozila, kod nepreglednih i nepravilnih raskrižja te je kod istih smanjen rizik od sudara vozila i povećana je protočnost prometa.

Na ulazu u kružni tok uz navedeni prometni znak obično se postavlja i prometni znak “nailazak na cestu sa prvenstvom prolaza”. Vozila koja ulaze u kružni tok moraju ustupiti prednost vozilima koja su već u kružnom toku, što u vidu sigurnosti podrazumijeva: pravovremeno smanjiti brzinu kretanja, po potrebi zaustaviti se i fazu uključivanja izvesti bez izazivanja opasnosti ili smetnji drugim vozilima.

Prilikom uključivanja vozila u kružni tok vozač nema obavezu uključivanja pokazivača pravca obzirom da je smjer vožnje jasan. U kružnom toku vozila koja zadržavaju smjer ravno (kružno kretanje) i svoju prometnu traku, imaju prednost!

Izuzetno, promet može biti reguliran bez prometnog znaka “nailazak na cestu sa prvenstvom prolaza”, npr. sa svjetlosnom signalizacijom (semaforima) ili drugim prometnim znakovima te se u tim slučajevima primjenjuju opća pravila prvenstva prolaska, a u skladu sa postavljenom signalizacijom.

Kada se približavate raskrižju sa kružnim tokom, neophodno je da na vrijeme uočite znakove za vođenje prometa ispred kružnog toka planirate svoju vožnju i donesete odluku o kretanju prema vašem odredištu (na kojem dijelu kružnog toka ćete se isključiti) izaberete odgovarajuću prometnu traku, a po potrebi prestrojite se pravovremeno i sigurno (provjerite ostatak prometa putem vozačkih ogledala/“mrtvog kuta“, u odgovarajućem trenutku uključite pokazivač smjera) prilagoditi brzinu kretanja te ustupiti prvenstvo prolaza vozilima koja se kreću kružnim tokom (ako u raskrižju ne vrijedi pravilo desnoga ili pak prometnom signalizacijom nije na drugi način reguliran promet).

Kod isključivanja vozila iz kružnog toka potrebno je pratiti uvjete u prometu oko vašeg vozila, pravovremeno uključiti desni pokazivač smjera kretanja te obratite pozornost na opasnost od ometanja smjerova vožnje.

U slučaju više traka unutar kružnog toka, a isključujete se iz lijeve prometne trake u kružnom toku, posebno treba obratiti pozornost na vozila u desnoj jer ista mogu nastaviti vožnju u kružnom toku.

Spomenuto prestrojavanje izvesti samo ako ste sigurni da vozila iz desne prometne trake skreću desno. Ako gustoća prometa ne dozvoljava isključenje, ne isključujte se, provezite još jedan krug i obavite radnju sigurno u slijedećem pokušaju. Kod isključivanja iz kružnog toka prometa treba ustupiti prednost prolaska pješacima i biciklistima koji prelaze izlaznu cestu (npr. sastavni dio kružnog toka su biciklistički i pješački prijelaz), stoga zaboravite naglo kočenje.

NAJČEŠĆI SUDARI U KRUŽNOM TOKU

1. Sudar na ulazu u kružni tok

Najčešći prometni prekršaji događaju se prije samog ulaska vozila u kružni tok kretanja. Osoba koja ulazi u kružni tok provjerava lijevu stranu prometa, kreće, ali ponekad naglo zaustavlja vozilo jer nije sigurna u nesmetan ulazak i moguće oduzimanje prednosti prolaska vozila koje se već nalazi u kružnom toku. Naglo kočenje izaziva nalet vozila koje dolazi iza jer je osoba iz dolazećeg vozila već pripremna za ulazak u kružni tok, a pogled i pažnja usmjereni ulijevo. Stoga oprez i prvenstveno gledajte ispred sebe prije zaustavljanja svog vozila! Dodatne primjere i savjete možete pogledati ovdje!

2. Sudar zbog loše procjene

Prilikom ulaska u kružni tok morate dobro procijeniti brzinu vozila u kružnom toku, njihov položaj u traci, mogućnosti vašeg vozila i vaše vozačke vještine.

Savjet: Ulazite u kružni tok i dalje prateći položaj i brzinu vozila koja su u dolasku!

3. Sudar zbog nepoznavanja prometnih propisa i sigurnosnih pravila

Vozila koja zadržavaju smjer i svoju prometnu traku, imaju prednost. Vozila koja su u srednjoj traci i izlaze iz kružnog toka, vozače može zbuniti. Uvažavaju mišljenje da zbog isprekidane trake prema izlazu mogu izaći s prednošću prolaska. No dakako, u krivu su!

Savjet: Obrnuta situacija od prethodno navedene – ako ste u desnoj prometnoj traci i nastavljate ravno (ravno znači nastaviti kružiti kružnim tokom), pazite na vozila u srednjoj prometnoj traci!

bljesak.info