BRDO – BRIJUNI Pravac prema EU: BiH dobila podršku regije

Lideri uključeni u proces Brdo – Brijuni održali su sastanak u Budvi te je priopćeno kako se slažu da dalje doprinose stvaranju jedne stabilne i prosperitetne regije. Treba se suzdržati od bilo kakve retorike ili aktivnosti koje bi doprinosile povećanju napetosti.

”Poteškoće s kojima se suočavaju neke zemlje u regiji, u smislu pravovremenog ispunjavanja uspostavljenih kriterija, usporavaju proces pristupanja i usporavaju dinamiku unutrašnje konsolidacije regije; kao posljedica, ovakvo stanje hrani osjećaj razočarenja kod stanovništva i pruža plodno tlo za populizam, koji se oslanja na reviziju neriješenih političkih i međuetničkih tenzija”, ističe se.

To dalje, kako se navodi, utječe na podršku proširenju EU kod zemalja članica EU i tako konsolidira ovaj začarani krug. Osim usporavanja procesa proširenja, postojeća ekonomska kriza i tekući globalni izazovi u oblasti sigurnosti, posebno radikalizmi, čine ovu regiju još ranjivijom za vanjske destabilizujuće faktore.

”Stoga je potrebno povećati političku uključenost Europske unije, kad je u pitanju proces proširenja i iznova postaviti pitanje proširenja visoko na političkom dnevnom redu EU”, dodaje se u izjavi.

Imajući na umu da je ovoj regiji potrebna ažurirana dugoročna strategija, lideri u okviru procesa „Brdo-Brioni“ izražavaju opredijeljenost što doprinosi kreiranju jasne vizije i plana za osiguranje stabilnosti Jugoistočne Evrope u okviru EU.

Debata među liderima još jednom je naglasila potrebu da bude organiziran skup EU na visokoj razini, na kojem će EU iznova potvrditi opredjeljenja i konkretizirati svoj pristup da održava stabilnost i prosperitet regije putem novog pristupa proširenju EU.

Lideri su se složili da upute pismo predsjedavajućem Europskog vijeća, u kojem će ga pozvati da održi poseban skup Europskog vijeća o budućnosti proširenja.

U izjavi stoji kako lideri pozdravljaju ambiciju nove vlade u BiH da provede socio-ekonomske reforme i poboljša demokratsku optimizaciju pravnih i političkih sustava, u skladu s novim pristupom postavljenim od EU.

”Lideri prepoznaju i potrebu za stalnim aktivnim angažmanom EU na najvišoj političkoj razini, s ciljem davanja podrške implementaciji potrebnih reformi da bi se osiguralo da BiH nastavi svoj pravac k EU. Lideri podstiču BiH da odmah počne s implementacijom plana inicijalnih reformi i podnese zahtjev za članstvo u EU, čim ostvari neki napredak na planu reformi”, navodi se u izjavi i ističe kako Albanija, Hrvatska i Slovenija također podržavaju napredak BiH ka članstvu u NATO paktu tako što joj odobravaju aktivaciju Akcijskog plana za članstvo (MAP).

”Lideri su se složili da BiH bude domaćin sljedećem proces summitu “Brdo-Brijuni”, priopćila je Služba za odnose s javnošću Predsjedništva BiH.

more recommended stories