Published On: Pon, pro 1st, 2014

Orašje: Općina će poticati poduzetništvo i obrtništvo

Služba za financije pripremila je i nacrt Proračuna Općine Orašje za 2015. godinu u visini od 6.358.500,00 KM. Rashodi su planirani u visini od 6.258.500,00 KM. Višak prihoda nad rashodima u iznosu od 100.000 KM bit će iskorišten za saniranje dijela deficita nastalog do 31.12.2013. godine. Vijećnici su Zaključkom usvojili nacrt kao dobru osnovu za donošenje Proračuna Općine Orašje za 2015. godinu. Prijedlog Proračuna trebao bi se naći pred vijećnicima do kraja godine, prenosi Hrvatski Medijski Servis.

Osim nacrta proračuna na sjednici Općinskog vijeća Orašaja usvojen je i nacrt Odluke o poticajnim mjerama razvoja poduzetništva i obrta na području općine Orašje. Ovom Odlukom, kad se usvoji, bit će utvrđene vrste i visine poticajnih mjera, korisnici, uvjeti i način ostvarivanja poticajnih mjera u poduzetništvu i obrtu. Subvencionirana će biti nova upošljavanja u novoizgrađenim ili rekonstruiranim poslovnim objektima (halama), sufinancirat će se dio doprinosa za novoregistrirane poljoprivredne djelatnosti i deficitarne i niskoakumulativne obrte, a Općina će sufinancirati i nabavu opreme za tehnološko unapređenje poslovanja poduzetništva i obrta.

Odlukom o kupovini zemljišta u MZ Kostrč, vijećnici su ovlastili Načelnika Orašja Đuru Topića da kao kupac sklopi ugovor o kupoprodaji nekretnine i zemljišta s vlasnicima na iznos od 5.388,00 KM, koje će biti u katastru i gruntovnici upisano u vlasništvu MZ Kostrč. Na predmetnom zemljištu nakon Domovinskog rata izgrađeno je spomen obilježje palim braniteljima-žiteljima MZ Kostrč. Kako premještanje ili rušenje spomenika ne dolazi u obzir, zbog izuzetne važnosti za selo i cijelo područje općine Orašje, predloženo je i usvojeno ovakvo rješenje.

Dosadašnji članovi Upravnog vijeća JU „Centar za socijalni rad“ Orašje, zbog isteka mandata razriješeni su te dužnosti, a imenovani su Ljubica Dabić iz Matića, Amela Maloparić iz Orašja, Josip Makrović iz Matića, Nataša Oršolić iz Tolise i Marija Breškić iz Bazika.

U Komisiju za dodjelu lokacije za privremeno korištenje javnih površina putem Javnog natječaja imenovani su Gabrijela Martinović-Dominković, Faruk Zahirević i Luka Pejić narazdoblje od dvije godine./HMS/