Published On: Wed, Aug 26th, 2015

NOVI TWEET Papa: Pogriješio je put kršćanin previše navezan na novac

Pogriješio je put kršćanin previše navezan na novac – novi je tweet Svetoga Oca objavljen na računu @Pontifex. Ta izjava – komentira pomoćni rimski biskup Guerino Di Tora – nije novost u nauku pape Franje, koji se uvijek iskreno obraća, kako pojedinim vjernicima, tako i biskupima i svećenicima, prenosi KTA.
Novac – rekao je biskup Di Tora u razgovoru za Radio Vatikan – predstavlja ljudsku sigurnost: ako imamo novca, onda mislimo da smo sigurni, štogod da se dogodi. To znači temeljiti svoju sigurnost na nekoj stvari, a ne na povjerenju u Boga. Ipak, to ne znači da je kršćanin pozvan živjeti bez novca, već da novac treba biti nešto što mu pomaže živjeti, a nije životni cilj. Jasno je da onaj tko ima više novca da ga i više može iskoristiti na dobro drugih.
Na pitanje što bi predložio kršćaninu kojega je novac previše zaveo, ali koji pokušava pronaći pravi put, kako bi se uskladio s Papinim riječima, biskup Di Tora je odgovorio da, prije svega, nitko ne može samo tako napustiti svoju sigurnost. Ako se povjerenje uvijek stavljalo u materijalne stvari, smiješno je pomišljati da se sve odjednom odbaci. Prvo valja pronaći veću sigurnost u Gospodinu Isusu, u vjeri. Tek se tada mogu doista odstraniti materijalna dobra.
Biskup Di Tora stoga predlaže intenzivniji molitveni život, osluškivanje Božje riječi te snažniji život s drugima i služenje bližnjemu. Puno sam godina bio u rimskom Caritasu – napomenuo je biskup – i vidio sam ljude koji su promijenili svoj život samo zato što su bili u kontaktu s potrebitima. Činjenica da odnos s onima u potrebi vodi pronalasku nečeg drukčijeg doista je Božji dar.
Na pitanje kako odgovara na kritike na račun Crkve i novca, biskup Di Tora je prvo napomenuo kako nažalost postoje pojedini svećenici ili ustanove koji nisu uvijek znali dati dobar primjer. U tome smo svi grješnici, nesavršeni – primijetio je. Ali ne treba gledati samo na negativne stvarnosti, već valja vidjeti i koliko je pozitivnoga; na to koliko je ljudi i institucija koji rade za druge. Valja znati cijeniti dobra djela. Čak i ako ima onih koji pogriješe, ne treba na temelju jednoga primjera zaključivati o čitavoj stvarnosti ili strukturi – napomenuo je biskup Di Tora.