KONVENCIJE UN-A Prvo razgraničenje na moru, pa gradnja Pelješkog mosta

Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Slavko Matanović uputio je danas dopis ministru mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske Siniši Hajdaš Dončiću u kojem ga je pozvao na hitno imenovanje članova Zajedničkog tima za primjenu Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora i razgraničenja na moru.

Naime, u proteklom razdoblju na bilateralnim sastancima između predstavnika Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske – uključujući i nedavnu posjetu ministra Matanovića Zagrebu – pored ostalih, nezaobilazna su bila i dva veoma važna pitanja za obje države, a to su: primjena Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora i pitanje razgraničenja na moru.

U pismu se napominje da je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo Odluku o imenovanju Zajedničkog tima za pregovore sa Republikom Hrvatskom o primjeni Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora i razgraničenja na moru (Sl. Glasnik BiH 31/14 od 22.4.2014. godine) u kojem su imenovani predstavnici Ministarstva komunikacija i prometa BiH, te Ministarstva vanjskih poslova BiH. Međutim, izostalo je imenovanje članova Zajedničkog tima ispred Republike Hrvatske, tako da do sada nije došlo do konstituiranja Zajedničkog tima u cjelosti.

S tim u vezi, ministar Matanović je zaključio u dopisu da bi postizanje bilateralnog sporazuma o primjeni Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora i razgraničenja na moru prema odredbama Konvencije trebalo prethoditi eventualnim građevinskim aktivnostima na moru koje bi imale implikacije na primjenu pomenute Konvencije UN-a“, stoji u priopćenju iz Ureda ministra komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine.

Vlasti u BiH drže kako bez rješavanja ovog pitanja ne bi trebalo početi graditi Pelješki most.