KAKO SPASITI KRZNO JUKI? Slavica želi još, još, još, i još…

a33637dc512e341077Slavica Juka, svedekanica, svetetka, svezaova,svejetrva i svesvekrva i svepunica uposlena na Sveučilištu kao sveupraviteljica, inače zaslužna za podizanje postotka krznenih površina u gradu Mostaru i sniženje kolektivnog kvocijenta opće kulture u istome naročito u polju filozofije, logike,marksizma, etikei srodnim područjima,  odlučila si je pokušati produžiti mandat. Budući da je opstanak Slavice Juke  i njena karijera važniji od samog Sveučilišta, tim je razumljivo da je njen klan na sve načine pokušao izmjeniti Status Slavučilišta kako bi Krznene životinjice i dalje mogle rovariti istim. No budući da je neki idiot u Statutu napisao koliki je maksimalan broje mandata jednoj osobi nije se moglo na taj način…Stoga su se jetrve, zaove, tetke, kume  i stričevi dosjetili. SveJuki se da produžiti mandat na sljedeću foru a dok taj iziđe ko zna, do tad možda i zarati, pa će mandati teći iznova…

Stvar bi se trebala odvijati po sljedećem receptu:

Imenovat će politika vd rektora.

Taj vd rektor će imenovati vd dekane koji će onda,  kako su to teče osmislile, birati rektora.

Dakle neki dekani, a među njima je i SveJuka, ne mogu više po zakonu biti dekani ali može godinu dana biti VD pa onda opet dekan u dva mandata.

Nedajmo da nam smjene Juku!

Poskok Online će stoga pokrenuti javni natječaj među studentima Sveučilišta u Mostaru za najljepšu pjesmu , može i u desetercu, na temu “Zašto volim Slavicu Juku”.

poskok.info