Published On: Pon, svi 6th, 2013

Građani prijavili 8.000 onih na fiktivnom prebivalištu

ZAGREB – U pet i pol mjeseci provođenja Zakona o prebivalištu prvi rezultati su pozitivni, ocijenili su u GONG-u. “Početak provođenja Zakona o prebivalištu daje dozu optimizma, ukazuje na pojačanje aktivnosti policijskih uprava u odjavi takozvanih fiktivnih prebivališta, međutim, standardi provedbe Zakona moraju biti ujednačeni u svim policijskim upravama, a posebice kod terenskih provjera prijava novih prebivališta. Potreban je i aktivniji nadzor MUP-a, ali i bolje informiranja građana”, istaknuli su aktivisti GONG-a koji su u posljednja dva mjeseca proveli testiranje novog Zakona o prebivalištu i to kroz upite policijskim postajama, a njihovi su volonteri kao obični građani ulazili u postaje i postavljali pitanja. Prikupljeni podaci govore da je oko 8.000 građana policiji prijavilo da je netko na fiktivnom prebivalištu, od čega je najviše u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Rješenje o odjavi prebivališta policijske postaje donijele su u 2.052 slučaja, a MUP je podnio 800-tinjak prekršajnih prijava. Fiktivna prebivališta su u gotovo svakom pograničnom području, a čak 28 tisuća građana ne stanuje na prijavljenoj adresi.(MS)