Published On: Ned, tra 23rd, 2017

GRABOVAC: Svijetom vlada ilegalna vlada, kapitalizam mora pasti i ustupiti mjesto filantropizmu

Danas je u Sarajevu promovirana knjiga profesora Nikole Grabovca ” Pad kapitalizma i početak filantropizma”.

Gostujući u Dnevniku TV1 Grabovac je kazao da je knjiga plod njegovog dugogodišnjeg bavljenja ekonomijom.

“Imao sam priliku proživjeti socijalistički i kapitalistički sustav, zbog toga sam se posvetio pisanju knjige da svoje iskustvo i znanje na znanstvenoj osnovi prezentiram javnosti”, rekao je Grabovac.

On smatra da kapitalizam doživljava svoj povijesni krah i što prije ode sa scene to je bolje.

“U knjizi sam iznio niz argumenata uz napomenu da je kapitalizam u svome razvoju zadnjih 300 godina dao strahovito veliki doprinos razvoju društva, države. “Mi smo sada svjedoci toga kako se ponaša kapitalizam koji umire. Vidimo divljačko ponašanje kapitalizma u obliku otvaranja ratišta. Svi smo u 21.stoljeću očekivali jedno razdoblje mira a ulazimo u sve goru situaciju”, naveo je Grabovac.

Grabovac smatra da se kapitalizam doveo do apsurda.

“Svi zanemarujemo da od sedam milijardi stanovnika na zemaljskoj kugli, preko šest milijardi živi u siromaštvu i bijedi. Kapitalizam je počeo napuštati svoju socijal-ekonomsku kategoriju, odnosno poboljšanje uvjeta živjeljenja”, kazao je Grabovac.

Grabovac smatra da u ovom momentu postoji ilegalna svjetska vlada koja upravlja svim ekonomskim i političkim zbivanjima.

“Svjetska banka je institucija koja realizira aktivnosti koje dobije od federalnih državnih rezervi SAD-a, a MMF je obična administracija koja to realizira. Mi imam ovdje sliku da su to izuzetno važne institucije. One su važne za nas, ali sa svjetskog aspekta oni su samo izvršioci jedne politika koja ima za cilj kao hobotnica da jednostavno sa ekonomskog asekta okupira cijelu zemljsku kuglu”, mišljenja je Grabovac.

On smatra da kapitalizam mora pasti i da humanije društvo mora nastupiti.

“Filantropizam je naziv za novi društveni poredak u svijetu. To je širi pojam nego što je socijalizam, komunizam ili tako dalje i ja u knjizi detaljno obrađujem to šta znači filantropizam. To je jedno shvaćanje ljubavi prema čovjeku i planeti zemlji. On je ekonoski održiv. Ja se nisam upustio u to da kritiziram samo kapitalizam nego sam i za svaku oblast dao riješenja koja će se sprovesti u narednom razdoblju kako bi se svijet vratio na razvojni put”, kazao je Grabovac.

On smatra da u postojećim okolnostima u BiH ne može biti ništa urađeno dok se ne sruši kapitalizam jer smo dio globalnog svjetskog poretka./HMS/