Zlovenija iz Sarajeva u Ljubljanu prebacila 250 milijuna maraka!

Između 1984. i 1991. godine iz Sarajeva u Ljubljanu prebačene su 244.665.082 njemačke marke (DEM), a u BiH je vraćeno svega 41.469.528 DEM, što je manje od 17 posto, navodi se u presudi Europskog suda za ljudska prava u Strazbourgu (ECHR), koji je prije nekoliko dana presudio u korist bh. štediša, saznaje “Dnevni avaz”.

Po tom osnovu, nisu vjerodostojne tvrdnje predstavnika Vlade Slovenije da njihova država ne može vratiti bivšim štedišama novac koji “Ljubljanska banka” nikada nije ni dobila, što je vidljivo iz presude ECHR-a, do koje je došao sarajevski list.

U presudi se navodi da Slovenija nije dokazala svoje tvrdnje da su svi devizni polozi završavali u sefovima Narodne banke Jugoslavije te da je devizne transfera iz sarajevske podružnice “Ljubljanske banke” prema Narodnoj banci Slovenije vratila u Sarajevo, a zatim preostala sredstva poslala Narodnoj banci Jugoslavije (NBJ).

– Na dan 31. Prosinca 1991. iznos deviznih štednih pologa u sarajevskoj podružnici bio je približno 250 milijuna njemačkih maraka, ali čini se da je u sefu sarajevske podružnice na taj dan bilo manje od 350.000 DEM. Nije jasno što se dogodilo s preostalim iznosom, vjerojatno je većina tog novca završila u Sloveniji – kaže se u presudi ECHR-a.

No, Vlada Slovenije godinama je tvrdila da je Narodna banka Slovenije sva ta sredstva transferirala u Narodnu banku Jugoslavije, ali nije ponudila nikakav dokaz da to potkrijepi. Slovenci su tek pokazali da je dio tih sredstava transferiran natrag u “Ljubljansku banku” Sarajevo, ali nisu pokazali da su ta sredstva fizički transferirana u Narodnu banku Jugoslavije, kaže se u presudi.

Europski sud za ljudska prava u Strazbourgu pojasnio je zbivanja od 1984. do 1991. godine, kada je bilo više povlačenja nego deponiranja deviza iz Sarajeva u Ljubljanu.

Tako su 1984. u Ljubljanu transferirane 57.389.894 DEM, a u Sarajevo vraćeno svega 150.187 DEM, a 1985. godine u Ljubljanu su prebačene 59.465.082 DEM, a vraćeno u Sarajevo 71.270 DEM. Godinu kasnije, tačnije 1986., u Ljubljanu je transferirano 19.794.416 DEM, a u Sarajevo vraćene tek 1.564.823 DEM, čime su za sedam godina ukupno 244.665.082 DEM prebačene u Sloveniju, navodi se u presudi.

Presuda ECHR-a predstavlja nadu za više od 160.000 štedišta u BiH koji već 20 godina ne mogu od “Ljubljanske banke” vratiti svoj novac, a koji potražuju ukupno 350 milijuna maraka. No, s kamatama ta cifra iznosi 1,2 milijarde KM. Ovom presudom utvrđeno je da je država Slovenija odgovorna za staru deviznu štednju te da ona štedišama mora i isplatiti novac.