Published On: Čet, ožu 4th, 2021
#3rd | By Desk

Zaštita autohtonih ribljih vrsta Livanjskog polja

U zgradi Gradske uprave Livna u srijedu je održan sastanak livanjskog gradonačelnika Darka Čondrića i predstavnika Udruge ‘Dinarica’ – Vedrane Kordić i Sanje Duranović koji u sklopu WWF Adrie provode projekt o istraživanju endemskih vrsta riba Livanjskog polja.

Kako je potvrđeno iz Ureda gradonačelnika, na sastanku su predstavljeni ciljevi projekta koji se odnose na uspostavljanje zaštite vrijednih autohtonih ribljih vrsta u Livanjskom polju.

”S obzirom na to da je polovina Livanjskog polja redovno pod vodom ono je zapravo kombinacija močvara velike vrijednosti, važnog staništa ptica te tresetišta i livada u kojima su nastanjene endemske i rijetke vrste”, rečeno je iz Gradske uprave.

Istaknuto je da se u rijekama Livanjskog polja kao i u Buškom jezeru i Mandeku nalazi dvadeset različitih vrsta riba a neke od njih su karakteristične samo za ovo područje što ih u biološkom smislu čini posebno vrijednima.

Cilj je ovog projekta, koji provodi Udruga Dinarica, uspostavljanje zaštite vrijednih ribljih vrsta.

”Kroz projekt će se pratiti brojnost pet endemskih ribljih vrsta i njihovih populacija, te putovi migracija u podzemlje kao i prijetnje njihovom opstanku. Rezultat projekta će biti predložene mjere zaštite riba koje bi trebale biti usklađene s okvirnom direktivom o vodama Europske unije i sa Strategijom Europske unije za bioraznolikost do 2030.”, naglašeno je nakon sastanka.

Projektom će se predložiti i zagovarati uvrštavanje endemskih vrsta koje već nisu zaštićene u Crvenu listu ugrožene faune FBiH i sanacija pojedinih područja od invazivnih, štetnih i ekonomski neisplativih vrsta.

Gradonačelnik Čondrić je, podržavajući predstavljeni projekt, predstavnike Dinarice upoznao i s planovima Grada Livna kada je u pitanju izrada nove Strategije razvitaka te kazao kako će se dio planiranih aktivnosti kroz Strategiju odnositi i na potencijal kojim Livno obiluje u smislu bioraznolikosti.

Suradnja je, kažu, potrebna i zbog razmjene informacija i zaštite i unapređenja socio-ekonomskog razvoja lokalne zajednice, ekoturizma i edukacijskog turizma, te usklađenosti s pravnim okvirima.

”Grad Livno će učiniti sve kao bi zaštitio prirodnu raznolikost i biodiverzitet na svom području te istovremeno omogućiti i nesmetani gospodarski razvoj”, istaknuli su iz Ureda gradonačelnika Livna.