Published On: Sub, velj 2nd, 2013

Za okončanje procesa povratka potrebno 1,3 milijarde KM

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je krajem prošle godine utvrdilo i u parlamentarnu proceduru uputilo Prijedlog zakona o izbjeglicama iz BiH, raseljenim osobama i povratnicima. O predloženim zakonskim rješenjima te o načinu rješavanja pitanja izbjeglih i raseljenih osoba, u razgovoru za Agenciju FENA govorio je pomoćnik ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH Mario Nenadić.
On je podsjetio da je Vijeće ministara BiH 4. prosinca 2012. godine utvrdilo Prijedlog zakona o izbjeglicama iz BiH, raseljenim osobama i povratnicima.
Nenadić navodi da su u Revidiranoj strategiji BiH za provedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma (DMS), koju je Parlamentarna skupština BiH usvojila krajem 2010. godine, utvrđeni strateški pravci za reformu pravnog okvira kojom se omogućava pristup svim pravima iz Aneksa VII DMS.
U tom smislu, dodao je, pristupilo se izradi novog zakona kojim bi se, osim rješavanja pitanja povratka i obnove imovine i infrastrukture u svrhu pomoći raseljenim osobama u BiH, rješavala i pitanja prava na izbor drugog mjesta prebivališta i prava na naknadu štete.
Ujedno, naveo je, ovim zakonom se uređuju i pitanja koja se odnose na nadležnost za utvrđivanje statusa raseljene osobe i povratnika, prestanak statusa, vrste pomoći, utvrđivanje korisnika i priprema projekata, sredstva za ostvarivanje prava izbjeglica iz BiH i raseljenih osoba, itd.
Po njegovim riječima, potrebna financijska sredstva samo za provedbu plana suštinskog okončanja procesa povratka procijenjena su na 1,3 milijarde konvertibilnih maraka, od čega oko 900 milijuna konvertibilnih maraka za obnovu stambenih jedinica i oko 400 milijuna konvertibilnih maraka za obnovu prateće komunalne infrastrukture.
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, u skladu s odgovarajućim zaključcima Parlamentarne skupštine BiH, predvodilo je različite inicijative prema donatorima i kreditorima radi osiguranja nedostajućih sredstava.
Nenadić navodi da će u narednom, petogodišnjem razdoblju, iz donatorskih sredstava međunarodne zajednice, te putem kreditnih zaduženja biti osigurano gotovo 10.000 trajnih stambenih rješenja za okvirno 35.000 izbjeglih i raseljenih osoba.
– Ukupna sredstva u okviru različitih programa i projekata iznose oko 460 milijuna KM, od čega je iz donatorskih sredstava osigurano oko 265 milijuna KM, dok se preostali iznos od oko 200 mil. KM odnosi na kreditna sredstva- kazao je Nenadić.
Istaknuo je da su najznačajnije donacije osigurane za provedbu Regionalnog stambenog programa, u okviru kojeg se iznos od oko 101 milijun eura odnosi na trajna rješenja za 5.400obitelji, sveukupno oko 14.000 raseljenih osoba i izbjeglica u BiH. Više od polovine ovog iznosa već je osigurano i rade se pripreme za početak operativne implementacije Programa.
Osigurani su i krediti OPEC-OFID u iznosu od sedam milijuna eura i kredit Saudijskog razvojnog fonda u iznosu od 18 milijuna američkih dolara.
Na pitanje da li je predloženim zakonom definirano iz kojih sredstava će biti isplaćena naknada za imovinu koja se ne može vratiti, Nenadić je odgovorio da u odnosu na rješavanje pitanja nadoknade štete za imovinu koja se ne može vratiti izbjeglim i raseljenim osobama u smislu pripadajućih prava iz Aneksa VII, u skladu s preporukama iz Revidirane strategije, novim prijedlogom zakonskih rješenja predviđen je jedan oblik kompenzacije za imovinu koja se ne može vratiti, u obujmu kojim se osigurava pravo na dom raseljenim osobama i izbjeglicama kao način rješavanja isključivo stambenog pitanja onima koji se ne mogu vratiti na prijeratne adrese prebivališta, a koji nisu do sada riješili svoje stambeno pitanje na drugi način.
– Za sada nema odgovora na zahtjeve za financijsku kompenzaciju ili neki oblik financijske naknade štete za imovinu koja se ne može vratiti- kazao je Nenadić.
Odgovarajući na pitanje koliko još izbjeglica i raseljenih osoba čeka na trajno rješavanje svog problema, te koliko sredstava je potrebno kako bi se okončao proces povratka izbjeglih i raseljenih osoba, Nenadić je kazao da, prema procjenama Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, za oko 50.000 domaćinstava, sveukupno oko 160.000 izbjeglih i raseljenih osoba, potrebno je osigurati pristup pravima iz Aneksa VII DMS.
– Ukupna procijenjena potrebna sredstva za iznalaženje trajnih stambenih rješenja iznose oko 1,3 milijarde KM, uz napomenu da su iskazane samo stambene potrebe koje ne uključuju obaveze prema podnosiocima zahtjeva za financijsku kompenzaciju – kazao je Nenadić.
Govoreći o kolektivnim centrima na području BiH te načinu rješavanja ovog problema, Nenadić je naveo da na području BiH ima oko 160 kolektivnih centara u kojima još boravi oko 2.900 obitelji, odnosno oko 7.500 osoba.
– Implementacijom projekta potpore ugroženim interno raseljenim osobama u kolektivnim oblicima stanovanja, osigurat će se potpuno zatvaranje svih oblika kolektivnog zbrinjavanja u BiH, za što su osigurana sredstva iz kredita kod Razvojne banke Vijeća Europe, uz učešće BiH u visini jedne trećine ukupnog iznosa vrijednosti projekta od 80 mil. eura- kazao je Nenadić.
Nenadić je u razgovoru za Agenciju FENA naveo i aktualne informacije o Regionalnom stambenom programu i drugim programa za izbjegle i raseljene osobe.
– U tijeku je javni poziv koji je raspisalo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice u Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori, i poziv je otvoren do 7.2.2013. godine, uz najavu da će se isti produžiti još određen period. Pripremljen je projekt za prvu fazu implementiranja. Vrši se odabir korisnika – kazao je Nenadić.
Dodao je da su projekti OPEC fonda i Saudijskog razvojnog fonda operativni i radi se na odabiru korisnika. Projekt kod CEB-a za zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja je odobren i uskoro ide u realizaciju.
– Dakle, očekuju se vrlo skoro veliki radovi na terenu po svim ovim projektima i to je jedna dobra vijest za sve potencijalne korisnike iz reda povratnika i raseljenih osoba, zaključio je u razgovoru za Agenciju FENA pomoćnik ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH Mario Nenadić.