Vlada Federacije BiH raspravlja o reformskoj agendi

SARAJEVO – Vlada Federacije BiH će se, na sjednici koja je danas počela u Sarajevu, izjasniti nacrta izmjena i dopuna Proračuna FBiH za 2015. godinu i Zakona o njegovom izvršenju.

Prethodno će biti razmatrana Informacija Federalnog ministarstva financija o aktivnostima na izradi izmjena i dopuna Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu.

Za današnju sjednicu je predloženo i donošenje Odluke o davanju suglasnosti na reformske agendu za Bosnu i Hercegovinu, te o davanju ovlasti federalnom premijeru Fadilu Novaliću za potpisivanje ovog dokumenta.

O prioritetima reforme razgovarano je na Jahorinskom sastanku 11. svibnja 2015. godine s međunarodnim financijskim institucijama (MFI) i EU.

Vlada Federacije BiH je već na 10. sjednici, održanoj 2015/9/6. godine, dala suglasnost na tekst Reformske agende, ali je tada izostala suglasnost Vlade Republike Srpske.

Reformska agenda utvrđuje glavne planove Vijeća ministara BiH i entitetskih vlada za socijalno-ekonomske is njima vezane reforme.

Predviđeno je razmatranje i Preporuka Europske komisije u područjima bankarstva, osiguranja i drugih financijskih usluga, prava privrednih društava, računovodstva i revizije, javnih nabava i koncesija, prava intelektualnog, industrijskog i trgovačkog vlasništva, prava poslovnog nastana (sloboda registracije sjedišta poslovanja) i slobode pružanja usluga konkurencije, kao i državne pomoći javnih poduzeća.

Vlada FBiH bi, kako je predviđeno dnevnim redom, trebala donijeti zaključke koji se odnose na naknade za članove Upravog odbora Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH, priopćio je Ured za odnose s javnošću Vlade FBiH.