Vlada RH ove godine neće štedjeti na pomoći Hrvatima u BiH

Unatoč teškoj gospodarskoj situaciji Vlada ove godine neće štedjeti na pomoći Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Državni Ured za Hrvate izvan Hrvatske raspisao je naime, natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2013. godinu u iznosu od 20 milijuna kuna, što je pet milijuna više nego prethodne godine.

Natječaj za dodjelu potpore bit će otvoren do 28. lipnja, a na njega se mogu javiti pravne osobe sa sjedištem u Bosni i Hercegovini zainteresirane za izgradnju, obnovu i opremanje obrazovnih i zdravstvenih ustanova te nabavku opreme za liječenje, zaštitu i očuvanje zdravlja, kao i izgradnju, obnovu i opremanje ustanova kulture te zaštitu i obnovu spomenika kulture.

Kandidirati se mogu i infrastrukturni projekti za održivi povratak i opstanak Hrvata u BiH, a na prijavu za potporu mogu aplicirati i javna glasila na hrvatskom jeziku te nakladničke kuće u izdavanju djela od važnosti za nacionalnu kulturu i časopisa od kulturološkog značenja. 

U zadnjih osam godina Vlada je Hrvatima u susjednoj državi preko ovih projekata uplatila 203,8 milijuna kuna.

Poznato je da se na ovaj način za vrijeme vladavine HDZ-a financiralo štošta, kupovali su se i opanci i narodna nošnja, ali i financirali privatni sportski klubovi hdz-ovih moćnika.

Novac se dijelio najčešće po političkoj i prijateljskoj liniji pa je tako bilo godina kad se financiralo preko 400 raznoraznih udruga (od kojih na desetke fiktivnih), podobnih pojedinaca i kulturnih društava, koji su dobivali preko deset milijuna kuna, dok bi se istovremeno za zdravstvo izdvojilo jedva nešto više od milijun kuna. Nije se kontroliralo ni je li novac utrošen za ono što je aplicirano ili je spiskan u nešto treće.

No, otkad su došli na vlast u Vladi Zorana Milanovića odlučili su uvesti jaču kontrolu i napraviti zaokret u odnosu na prijašnju praksu raspodjele novca. Smanjen je tako broj financiranih projekata jer se praksa financiranja velikog broja manjih projekta pokazala neučinkovitom.

Osnovano je i Povjerenstvo koje sad uz to što raspisuje natječaj istovremeno na terenu i kontrolira je li novac hrvatskih poreznih obveznika potrošen namjenski.

Na zadnji natječaj pristiglo je čak 900 prijava od čega je izabrano 26 među kojima je i Hrvatsko katoličko dobrotvorno društvo iz Sarajeva koje je dobilo tri milijuna kuna za gradnju studentskog doma, kao i HNK-a u Mostar za dovršetak zgrade (500.000 kuna), a plaćeno je i proširenje Narodne knjižnice u Širokom Brijegu (600.000) kuna).

Financirani su restauratorski radovi na franjevačkom samostanu u Livnu (500.000), a za Katolički školski centar u Bihaću darovano je 650.000 kuna. HKD Napredak  dobio je 200.000 kuna za projekt proširenja i adaptacije knjižnice u Sarajevu.

Hrvatska vlada financirala je i projekte u Travniku, Livnu, Čapljini, Širokom Brijegu, Derventi, Bihaću, Posušju, Žepču, Uskoplju, Prozoru, Novom Travniku, Jajcu, Novoj Bili, Orašju, Slatini i Stocu.

Vlada je u 2012. godine za programe Hrvata u BiH  dodijelila iz proračuna 15 milijuna kuna:
• za 11 projekata iz kulture 3,4 milijuna
• za 6 projekata iz obrazovanja i znanosti 5,2 milijuna kuna
• za 6 projekata iz područja zdravstva 3,9 milijuna kuna
• ostala područja 2,4 milijuna