Published On: Sri, tra 10th, 2013

Vlada Federacije BiH utvrdila Prijedlog zakona o povoljnijem umirovljenju branitelja

MOSTAR – Vlada Federacije BiH je, na današnjoj hitnoj sjednici u Mostaru, utvrdila Prijedlog zakona o prijevremenom povoljnijem umirovljenju branitelja obrambeno-oslobodilačkog rata i, uvažavajući Zaključak Kolegija Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH sa sjednice održane 18.3.2013. godine, predložila njegovo razmatranje i donošenje po hitnom postupku.
Ovim zakonom se na jedinstven način propisuje korištenje i ostvarivanje prava na prijevremeno povoljnije umirovljenje bivših pripadnika oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine (ARBiH, HVO, HOS, MUP-a RBiH i Odjela za unutarnje poslove/MUP HZHB) osnovica, obračun, isplata, ponovni obračun i postupak za ostvarivanje prava na mirovinu, osiguravanje sredstava i druga pitanja.
Izuzetno, pravo na povoljnije umirovljenje pod uvjetima i na način propisan ovim zakonom, može ostvariti pet kategorija korisnika. To su pripadnici policije koji su najmanje 12 mjeseci (bez obzira na to je li to bilo u kontinuitetu) od 18.9.1991. do 23.12.1995. godine obavljali dužnost i poslove komandanta-zapovjednika, komandira i načelnika (u jedinici specijalne borbene jedinice policijske stanice, u stanici policije kriminalističke službe javne sigurnosti i centrima službi sigurnosti, specijalnih borbenih jedinica odreda policije i centrima službi sigurnosti MUP-a Republike Bosne i Hercegovine i Odjela za unutarnje poslove / MUP-a Hrvatske zajednice Herceg-Bosne).
Riječ je i o pripadnicima bivše Vojske FBiH kojima je prestala služba u tijeku 2001. godine, te državnim službenicima i namještenicima bivšeg Federalnog ministarstva obrane koji su otpušteni, odnosno nije im produžen ugovor zbog racionalizacije i smanjenja brojnog stanja 2002. godine, ukoliko su u godini otpusta napunili 40 godina života i 20 godina mirovinskog staža, od čega muškarci tri godine, odnosno žene dvije godine efektivnog staža u tijeku rata koji se računa kao poseban staž u dvostrukom trajanju.
Za dobitnike najviših ratnih priznanja dodaje se koeficijent +1.
Pripadnici oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine kojima je priznato sudjelovanje u obrani u trajanju od najmanje tri godine i koji nisu dezertirali iz OS RBiH, izuzetno stiču pravo na starosnu mirovinu u iznosu najniže mirovine isplaćene za taj mjesec u skladu sa Zakonom o mirovinskom i invalidskom osiguranju i prije navršenih 65 godina života, pod uvjetom da imaju najmanje 20 godina mirovinskog staža i da su najmanje dvanaest mjeseci prije podnošenja zahtjeva za umirovljenje po ovom zakonu bili na evidenciji Službe za zapošljavanje. Starosna mirovina ostvaruje se tako da se od 65 godina života oduzima razdoblje koje je osobi priznato u sudjelovanju u obrani BiH u jednostrukom trajanju.
Ukoliko korisnik ima 20 godina mirovinskog staža bez posebnog ratnog staža u dvostrukom trajanju, starosna mirovina ostvaruje se tako da se od 65 godina života, oduzima razdoblje koje je priznato u sudjelovanju u obrani u dvostrukom trajanju, pri čemu se poseban ratni staž priznaje u jednostrukom trajanju. Ratni vojni invalidi sa postotkom invalidnosti 60 posto ili više, koji su proglašeni vojno nesposobnim isključivo po osnovu ranjavanja na izvršenju borbenog zadatka, mogu ostvariti pravo na mirovinu u iznosu najniže mirovine isplaćene za taj mjesec u skladu sa Zakonom o mirovinskom i invalidskom osiguranju.
Vojnici OS BiH koji su najmanje dvije godine do 23.12.1995. bili pripadnici Armije RBiH ili Hrvatskog vijeća obrane, a koji su na dan 1.1.2010. godine bili u vojnoj službi, i kojima prestaje služba shodno članu 101. stav (1) točka c Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine.
Jedinstvena osnovica za izračun visine mirovine korisnika prava iz ovog zakona je zajamčena mirovina isplaćena u prosincu 2011. godine, u skladu sa Zakonom o mirovinskom i invalidskom osiguranju, koja iznosi 414,30 KM. Mirovina se određuje množenjem iznosa utvrđene osnovice s pripadajućim koeficijentom. U odnosu na raniji prijedlog ovog zakona, koji je povučen iz parlamentarne procedure, po novom rješenju se na brigadnog generala primjenjuje koeficijent 3,2, za general-majora 3,5, dok je koeficijent za armijskog generala i general-pukovnika 4,0.
Za dobitnike najviših ratnih priznanja (prva grupa) iz Zakona o posebnim pravima dobitnika najviših ratnih priznanja na iznos mirovine obračunat po ovom zakonu dodaje se koeficijent +1.
Pravo na mirovinu po novom zakonu mogu ostvariti osobe koje to pravo nisu ostvarile po drugim propisima
Novina je i to da državni službenici i namještenici Federalnog ministarstva obrane koji su u Federalno ministarstvo obrane prešli iz Oružanih snaga RBiH, kao i civilna lica na službi u Vojsci Federacije BiH, za obračun mirovine mogu koristiti pripadajuće koeficijente za pripadnike Vojske ako posjeduju osobni čin.
Inače, pravo na mirovinu po novom zakonu mogu ostvariti samo osobe koje to pravo nisu ostvarile po drugim propisima u Federalnom zavodu PIO/MIO. Prema novom rješenju, Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje dužan je u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona po službenoj dužnosti provesti postupak i donijeti nova rješenja korisnicima prava na povoljniju mirovinu nad kojim je okončan postupak kontrole u skladu sa Zakonom o kontroli zakonitosti korištenja prava iz boračko-invalidske zaštite. Za one nad kojim nije okončan postupak kontrole, Federalni zavod će u istom roku donijeti privremena rješenja do okončanja postupka kontrole zakonitosti. Po okončanju kontrole zakonitosti i za ove osobe bit će izdata rješenja u skladu sa ovim zakonom.
Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida obrambeno-oslobodilačkog rata dužno je provesti kontrolu zakonitosti korisnika kojima su izdata privremena rješenja u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.
Korisnici prava na povoljniju mirovinu dužni su, na zahtjev Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje, dostaviti potrebnu dokumentaciju za provođenje postupka izdavanja novih rješenja. Inače, tekst Prijedloga zakona o povoljnijem umirovljenju branitelja obrambeno-oslobodilačkog rata,. prije finaliziranja, razmatran je u nekoliko navrata s udruženjima proisteklim iz Armije BiH, policije i temeljnih udruženja proisteklih iz HVO-a.
Također, na Prijedlog je suglasnost dao i Međunarodni monetarni fond, a donošenje ovog zakona uslov je za dobijanje druge tranše po stand-by aranžmanu s ovom financijskom institucijom. Za provođenje ovog zakona u 2013. godini nisu potrebna dodatna sredstva u proračunu FBiH.
Vlada FBiH će, zaključeno je danas, predložiti Parlamentu FBiH da usvoji inicijativu kojom će od Vijeća ministara BiH i Parlamentarne skupštine BiH tražiti da se odredbe Zakona o službi u Oružanim snagama BiH koje tretiraju umirovljenje, usklade s danas utvrđenim Prijedlogom zakona.