Published On: Sri, ruj 16th, 2015

Vijeće ministara izdalo zaduženja povodom moguće izbjegličke krize i dolaska izbjeglica u BiH

Vijeće ministara BiH na današnjoj sjednici upoznato je s izvještajem sa sastanka predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH s predstavnicima Tužiteljstva BiH, Obavještajno-sigurnosne agencije, Državne agencije za istrage i zaštitu, Granične policije, Službe za poslove sa strancima, Direkcije za koordinaciju policijskih tijela, Uprave za neizravno oporezivanje i entitetskih ministarstava unutarnjih poslova, održanog u vezi sa sigurnosnim aspektom moguće izbjegličke krize i dolaska izbjeglica na teritoriju BiH.
Zaduženo je Ministarstvo sigurnosti da odmah pripremi akt kojim će Koordinacionom odboru za pitanje migracija biti dodata nadležnost glavnog operativnog stožera za pitanje migracija. Kada Kooordinacioni odbor zasjeda u funkciji stožera, u njegov sastav ulaze šefovi stožera s razine entiteta.
Nadležnost, obveze i odgovornosti stožera će biti regulisani posebnim aktom koji, na prijedlog ministra sigurnosti, donosi Vijeće ministara BiH.
Zadužuju se Ministarstvo sigurnosti, odnosno Služba za poslove sa strancima da hitno analiziraju i po potrebi predlože na usvajanje Vijeću ministara unapređenje propisa i procedura prijama izbjeglica, s ciljem pravovremene tehničke i administrativne odgovornosti nadležnih službi i institucija za adekvatno registriranje izbjeglica.
Zaduženo je Ministarstvo obrane BiH da, na osnovu zahtjeva koji će odmah uputiti Ministarstvo sigurnosti BiH, a koji će obvezno sadržavati moguću rutu kretanja izbjeglica prema BiH, kao i očekivani broj i dužinu boravka u BiH, izvrši hitnu identifikaciju objekata neperspektivne vojne imovine koji mogu biti stavljeni u privremenu funkciju prihvata i smještaja izbjeglica.
Glavni operativni stožer na razinu BiH će u suradnji s entitetskim stožerima definirati i realizirati mjere privremenog preuzimanja objekata – kasarni za smještaj izbjeglica.
Zaduženo je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH da, u suradnji s međunarodnim humanitarnim organizacijama obavi sve potrebne pripreme i da izvijesti Vijeće ministara BiH o trenutnim i potrebnim kapacitetima u smislu smještaja, hrane i zbrinjavanja migranata, te da predloži rješenja za realizaciju ove obaveze.
Ministarstvo vanjskih poslova BiH će pratiti i redovno izvještavati Vijeće ministara BiH o stavovima EU u vezi s migrantskom krizom i situacijom u zemljama na Zapadnom Balkanu s osvrtom na BiH, a u vezi sa mogućim zadacima, očekivanjima ili planovima./HMS/

guest
14.7K Komentari
Najstariji
Najnoviji Most Voted
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare