Vidović: Odlukom o načinu reguliranja statusa uredit će se prava braniteljske populacije

”Odlukom o načinu reguliranja statusa prava na mirovinu pripadnika Oružanih snaga BiH kojima su prestala prava na dan 31. svibnja 2012. godine, pripadnici OS BiH koji su uvedeni u pravo na mirovinu dobili su to da je prvi put Parlament Federacije BiH potvrdio njihovo pravo ostvareno po državnom Zakonu o službi OS BiH”, rekao je Tomo Vidović zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Federacije BiH i predsjedavajući Zakonodavno-pravnog povjerenstva.
Također, navodi da su ovom Odlukom uređeni rokovi po kojima će se donijeti jedinstven i sveobuhvatan zakon.
”Time će se urediti prava pripadnika boračke populacije, uključujući i pravo pripadnika o kojima je riječ. U Odluci stoji da ukoliko Parlament Federacije BiH ne donese zakon do 31. ožujka da će se pravo na mirovinu pripadnika OS BiH regulirati posebnim zakonom do 24. travnja ove godine”, ističe Vidović.
Dodao je da se Odlukom uređuju pitanja provođenja zakona, navodeći da ovu Odluku treba donijeti i Dom naroda Parlamenta BiH, te da se objavi u Službenim novinama FBiH, čime stupa na snagu.
”Odluka je izvor pravne sigurnosti u odnosu na manevar s predloženim zakonom”, kazao je Vidović.