Published On: Tue, Aug 20th, 2013

TAKO BLIZU A TAKO DALEKO: U Metkoviću snizili plaće pročelnicima 30 posto i smanjili dug

Grad Metković je u razdoblju od 27. lipnja do 14. kolovoza smanjio svoj dug za milijun i 460.000 kuna, priopćeno je iz grada Metkovića.

U tom razdoblju na račun grada Metkovića pristiglo je novčanih sredstava u iznosu od tri milijuna 461.620 kuna, a ta sredstva su potrošena za isplatu redovnih plaća i namirenje gradskih dugova.

Isplaćene su tri plaće za sve korisnike tako da je dug smanjen s tri na dvije zaostale plaće, dug prema Hrvatskim vodama u potpunosti je podmiren, obveza za kredit u potpunosti je plaćena, obveze za komunalni doprinos po upravnom sporu od 350 tisuća kuna smanjen je za 150 tisuća kuna a kompenzacijama koje su u pripremi za dvadesetak dana bit će moguće smanjiti obaveze za otprilike 300 tisuća kuna, navodi se u priopćenju.

Dolaskom na vlast nove gradske uprave koju predvodi gradonačelnik Božo Petrov zatečeno stanje u gradskoj blagajni u Metkoviću bilo je u minusu 12 milijuna 803.205 kuna. Nova gradska uprava snizila je plaće svim pročelnicima za 30 posto, a Gradsko vijeće u kojemu nezavisna lista Most ima većinu donijela je odluku kojom su ukinute vijećničke naknade.

“Bivša gradska uprava koju je vodio Stipo Gabrić Jambo u šest posljednjih godina potrošila je 3,7 milijuna kuna za troškove reprezentacije a raznim udrugama uplaćeno je 25 milijuna kuna. Od 2005. do 2013. godine samo na benzin službenom vozaču isplaćeno je dva milijuna 251.000 kuna a u 2012. na isplatu putnih naloga potrošeno je 278.735 kuna”, navodi se u priopćenju.