Published On: Ned, lip 2nd, 2013

Sve više pušača u BiH se okreće motanju duhana

Tržište duhana u BiH karakterizira evidentan porast potrošnje fino rezanog duhana. U prvom tromjesečju ove godine evidentiran je broj prodanih akciznih markica koji je veći za deset posto u odnosu na ukupan broj izdanih markica tijekom prošle godine.

Jedan od podataka koji govori u prilog enormnog povećanja potrošnje fino rezanog duhana, koji zamjenjuje potrošnju cigareta, jeste trostruko veći uvoz cigaret-papira u obliku knjižica ili cjevčica u prošloj godini, u odnosu na ranija razdoblja, navodi Odjel za makroekonomsku analizu Uprave za neizravno oporezivanje (UIO) BiH.

Razlog je taj što se na cigarete obračunava trošarinska obveza u visini od 42 posto maloprodajne cijene, kao i posebna akciza koja se svake godine uvećava za, minimalno, 0,15 KM po kutiji cigareta, a koja u ovoj godini iznosi 0,75 KM za pakiranje od 20 cigareta.

S druge strane, na fino rezani duhan obračunava se samo trošarinska obveza od 42 posto na maloprodajnu cijenu. Na taj način se može zaključiti da se jaz u visini trošarinskog opterećenja između cigareta i fino rezanog duhana povećava svake godine.

Odjeljenje za makroekonomsku analizu navodi da se od jednog pakiranja rezanog duhana može napraviti najmanje 200 cigareta, a ako se tome doda trošak od pet maraka okvirno za cigaret-papir u obliku cjevčica, kao i ostali pribor potreban za pripremu duhana za pušenje, onda se može zaključiti da obračunata trošarinska obveza iznosi 4,2 KM.

Uz pretpostavku da deset kutija cigareta sadrži istu masu duhana, obračunata trošarinska obveza za prosječnu maloprodajnu cijenu cigareta iznosila bi 21 KM, ili pet puta više nego za fino rezani duhan.

To postaje cjenovno uzrokovan motiv potrošača za promjenu fokusa od cigareta ka fino rezanom duhanu. Na ovaj način derogiraju se pozitivni efekti na unapređenje općeg nivoa javnog zdravlja.

Trošarinski obveznici koji se bave prometom duhana i duhanskih prerađevina određuju različite maloprodajne cijene za pakiranja iste mase fino rezanog duhana, kao i obrnuto – određuju iste maloprodajne cijene za pakiranja različite mase fino rezanog duhana.

Upravo zbog toga vrlo je teško odrediti koliko je potrošnja ove vrste robe nadomjestila pad u ukupnoj potrošnji duhana, a koliko potencijalno otpada na nelegalnu proizvodnju, promet i uporabu duhana.

Rast potrošnje fino rezanog duhana ne prati i porast ukupno prikupljene trošarine na duhanske prerađevine, s obzirom na sve veću razliku između visine trošarinske obveze na cigarete i fino rezani duhan. Time se dodatno stimulira potrošnja fino rezanog duhana na račun cigareta.

Ako se tome dodaju i pojave iz domene nelegalne proizvodnje i prometa duhana, onda ovaj problem postaje još značajniji i zahtijeva hitan, koordiniran odgovor nadležnih institucija na svim razinama vlasti koje su odgovorne za proizvodnju, promet i poreznu regulaciju potrošnje duhana i duhanskih prerađevina.

Šteta koju trpi ionako iscrpljena legitimna duhanska industrija, može ostaviti trajne posljedice na njenu profitabilnosti i ugroziti njen budući razvoj.

Jedna od mjera jest da se koncept najpopularnije maloprodajne cijene cigareta zamijeni prosječnom ponderiranom maloprodajnom cijenom čime bi određivanje minimalne trošarine dobilo više na značaju.

Utvrđivanje minimalne trošarinske obveze u apsolutnom iznosu,
kako na cigarete tako i na fino rezani duhan, bio bi korak naprijed, čime bi se politika oporezivanja duhanskih proizvoda približila važećoj praksi, kakva vlada u nekim zemljama u okruženju i EU.

Još jedna od nepoznanica, koja bi mogla imati značajne reperkusije na tržište cigareta u BiH, jeste ulazak Hrvatske u EU polovinom godine i posljedice koje će imati taj događaj na tržište cigareta u BiH, navelo je Odjeljenje za makroekonomsku analizu UIO.