Published On: Sub, velj 23rd, 2013

Sve veći broj građana seli se unutar BiH, i to iz entiteta u entitet

Kada su u pitanju unutarnje migracije u BiH, u prošloj godini ukupni migracijski saldo Republike Srpske je 3440 osoba, dok je on za veći bh. entitet negativan i iznosi minus 3192, kao i za Distrikt Brčko koji je u minusu za 248 osoba. Riječ je o podacima koje je objavila Agencija za statistiku BiH, a isti se odnose na unutarnje migracije u BiH za prošlu godinu. U analizi su dani podaci o unutarnjim migracijskim kretanjima stanovništva Bosne i Hercegovine, kojom su obuhvaćeni svi stanovnici, po spolnoj i starosnoj strukturi koji su registrirali promjenu njihovog prebivališta, uključujući kretanje između entiteta i Distrikta Brčko.
Doseljeni i odseljeni
Prema objavljenim podacima, na razini BiH broj doseljenih, odnosno odseljenih stanovnika u prošloj godini iznosio je 40.305. Od toga, broj doseljenih u Federaciji BiH iznosi 25.082, što je u odnosu na isto razdoblje 2011. godine povećanje za skoro 17 posto. U Republici Srpskoj taj broj iznosi 14.615, što na isto razdoblje godinu dana ranije, predstavlja povećanje za čak 41 posto. Kada je u pitanju Distrikt Brčko, broj doseljenih stanovnika je 608 i predstavlja povećanje za nekih sedam posto u odnosu na godinu dana ranije. Što se pak tiče broja stanovnika odseljenih, iz Federacije BiH je prema tim podacima odselilo 28.274 stanovnika, što predstavlja povećanje za 28 posto u odnosu na podatke iz 2011. godine. Iz Republike Srpske je u prošloj godini odselilo 11.175 stanovnika, što je također povećanje za 16 posto.
Starosna dob
Iz Distrikta Brčko odselilo je 856 stanovnika, što je također povećanje za 8 posto u odnosu na podatke iz 2011. godine. Kada su u pitanju unutarnje migracije, najveći broj preseljenog stanovništva unutar BiH bilo je u starosnoj dobi od 20 do 39 godina, a takvih je prema statističkim pokazateljima čak 19.579 stanovnika, što predstavlja skoro 49 posto ukupnih kretanja. Promatrano prema spolnoj strukturi, udio ženske populacije u ukupnim migracijskim kretanjima iznosio je 21.826 osoba ili 54 posto. Za razliku od žena, muškarci su u manjem postotku sudjelovali u migracijskim kretanjima u BiH. Naime, njihov broj u migracijskim kretanjima iznosio je 18.479 ili 46 posto. Na kraju važno je spomenuti da su ovim podacima obuhvaćeni svi državljani BiH, kao i stranci kojima je odobren stalni boravak i koji su prijavili boravište na teritoriju BiH. Također su obuhvaćeni i građani koji su odjavili prebivalište s namjerom da se nasele u nekom drugom mjestu Bosne i Hercegovine.
 
VL