Published On: Thu, Sep 19th, 2013

Studenti od sad u procesu odlučivanja na Univerzitetu, pojedini dekani nisu oduševljeni

Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu (SPUS) uspio je postići veliki napredak za studentske organizacije jer smo uključili studente u proces odlučivanja na Univerzitetu u Sarajevu, rekao je predsjednik SPUS-a Ahmed Nurković.

On je na konferenciji za medije u Sarajevu taj potez ocijenio velikim korakom za studentsku populaciju, jer uključenost studenata u proces odlučivanja na Univerzitetu do sada nije postojala.

„Dobili smo mjesto prorektora u Rektoratu UNSA, svako znanstveno vijeće sada ima po tri predstavnika studenata, a predstavnike imamo i u Senatu, raznim univerzitetskim povjerenstvima te u Etičkom komitetu UNSA. Studenti će sada imati uvid u sva događanja na Univerzitetu i bit će aktivno uključeni u donošenje odluka“,- kazao je.

Nurković naglašava da pojedini dekani fakulteta nisu bili obradovani većim sudjelovanjem studenata u procesu odlučivanja, pokušavajući takvu odluku osporiti. Također je kazao da će sve studentske predstavnike birati studenti, a ne tijela određenog fakulteta.

Studentski standard je ocijenio niskim te ujedno kritizirao najavljena poskupljenja smještaja u studentskim domovima. Smatra da su ona opravdana, ali da ne mogu ići “preko leđa” studenata, čemu će se i SPUS usprotiviti.

Kao jedan od budućih ciljeva rada SPUS-a Nurković izdvaja jačanje kapaciteta studentskih organizacija, poboljšanje studentskog aktivizma, rad na izmjenama Zakona o visokom obrazovanju, ali i druga pitanja kao što je smanjenje broja plagijata na Univerzitetu.

Prorektor za znanstveno-istraživački rad UNSA Faruk Mekić smatra da je ovim potezom tendencija sudjelovanja studenata u upravljanju univerzitetom zaokružena u velikom postotku.

„Radimo na izradi određenih akata propisanih Statutom UNSA i detaljnije definiramo rad svih aktera ovog sustava“, istaknuo je.

Univerzitet u Sarajevu obuhvaća 25 fakulteta, pet instituta i šest pridruženih članica. Jedan je od osam javnih univerziteta u BiH i broji 34.000 studenata od oko 100.000 koliko ih je ukupno u BiH.