Published On: Wed, Jun 17th, 2020

Zašto Komšić ruši Ustav BIH dok ga Dodik brani?

Prema Aneksu 4 , Daytonskog međunarodnog mirovnog ugovora, koji je dio međunarodnog prava  a koje je samo po sebi, iznad zakona svake države, pa tako i države BIH koja je taj sporazum usvojila kao vrhovni pravni akt, iz čega se dalje da isčitavati da je BIH  zemlja kojom dominira međunarodno pravo, dakle prema tom Aneksu 4 BIH se sastoji od asimetrične unije jednog građanskog entiteta i jednog entiteta u kojem postoje Domovi naroda. Kao federalna nit, u federaciji BIH u kojoj interferiraju (federiraju) nacionalna i građanska logika.

Kada Dodik traži ukidanje Vijeća naroda on se poziva na Ustav i na zaživljavanje međunarodnog prava u BIH. Te poštivanje Ustava BIH koji je dio međunarodnog sporazuma.

Kada Komšić traži ukidanje Doma naroda on se poziva na ukidanje Ustava i na dodatno ubijanje međunarodnog prava u BIH. Te nepoštivanje Ustava BIH.

Komšićeva logika prema kojoj FBIH treba postati isto što i RS je k tome dodatno licemjernija. On ne traži da se ukine i FBIH i RS što bi recimo bio konzistentan pristup nekog tko za sebe drži da je građanski orijentiran.

Ne. Bošnjačkoj politici ne odgovara gašenje RS-a, i proglašenje države na principu općina-državna vlada. Budući da u takvoj zemlji ne bi postojala dominacija Bošnjaka nad Nebošnjacima.

Bošnjačkom nacionalističkom nusproduktu Komšiću , kao i SDA-u odgovara postupna bošnjakizacija zemlje.

Prvo bi se eresizacijim FBIH od Hrvata načinila manjina, potom bi se ovladalo svim hrvatskim pozicijama u FBIH kojima se do sada nije, pa bi se u idućoj fazi od novih 25 godina krenulo s laganim potkopavanjem Srpske.

U konačnici dobila bi se bošnjačka nacionalna država.

Stoga je važno da se priča o gašenju RS-a odgodi.

Komšić stoga neće replicirati Dodiku – Gasi RS mani se Vijeća naroda, nego će reći “Gasi Domove naroda” ma koliko to bilo protuustavno.