RODNA (NE)RAVNOPRAVNOST Očevi još uvijek nedovoljno koriste pravo na rodiljski dopust

Očevi, kao i majke, imaju nezamjenjivu ulogu u razvoju i rastu djeteta, od njegovih najranijih dana, te bi trebali zajedno s majkama ravnopravno sudjelovati o staranju o djeci. Tako se već nekoliko godina zauzima stav i promovira svijest da očevi uzimaju rodiljski dopust, baš kao i majke.

– Značaj rodiljskog dopusta za očeve je mnogostruk. Osim što se ostvaruje snažnija i kvalitetnija veza očeva i djece, što pozitivno utječe na sam razvoj djece, ostvaruje se i veći i stupanj rodne ravnopravnosti i pozitivan utjecaj vezan uz žene na tržištu rada. Žene, od kojih se očekuje, i koje u velikoj većini i koriste roditeljski dopust, doživljavaju diskriminaciju pri zapošljavanju, ali i na radnom mjestu, kazala nam je Sumka Bučan, direktorica CARE International Balkans, koja implementira inicijativu Bhtate.

Pozitivni učinci

Kazala nam je i kako iskustva iz europskih, a posebno skandinavskih zemalja, pokazuju da podjela ove odgovornosti i samog rodiljskog dopusta na oba roditelja ima značajne društvene i ekonomske učinke, uključujući i pozitivne učinke na BDP zemalja, gdje je ova praksa uobičajena.

– Švedski zakon o rodiljskom dopustu potiče očeve da koriste dopust jer par, u suprotnom, gubi pravo na određeno vrijeme tog dopusta.

Kod nas, ali i u susjednim zemljama, postoji zakonski okvir koji regulira ovu oblast, ali niti zakonodavci, ni poslodavci ne potiču korištenje ovoga prava, niti se još uvijek shvaćaju koristi koje proizlaze iz njega. Promjena društvenih normi je ključna kako bi se u društvima, koja su još u velikoj mjeri patrijarhalna, dosegla ova vrsta ravnopravnosti, kazala je Bučan.

Dodala je da, iako se po ovom pitanju bilježe pozitivni trendovi i promjena razmišljanja vezana uz rodiljski dopust za očeve, još uvijek mali broj očeva u zemljama regije koristi ovo pravo. U RH, koja je članica EU-a, zabilježen je porast broja očeva koji koriste dopust i trenutačno je 2%.

– Iako se mijenja percepcija očeva, i u BiH i u drugim zemljama postoje drugi objektivni razlozi zašto se ovo pravo ne koristi, a prvenstveno su to financijski razlozi pa odluka u velikoj mjeri ovisi i o tome kako su regulirane rodiljske naknade za roditelje na dopustu, istaknula je Bučan.

Prema podacima kojima raspolaže, tek 5 očeva u SŽ-u koristilo je ovo pravo ili 0,15 posto. Dok je u RS-u to malo drukčije. Ravnopravno korištenje Kako nam je kazao Nedeljko Jović, ravnatelj Fonda dječje zaštite RS-a, broj očeva koji koriste rodiljski dopust razmjerno je nizak u odnosu na broj majki koje koriste to pravo.

– Ukupan broj rješenja o roditeljskom dopustu kreće se između 0,5 i 0,7 posto, kazao je Jović, dodavši kako je u ovoj godini, zaključno s 15. kolovoza, pravo na rodiljski dopust iskoristilo 14 očeva od ukupno 1975 rješenja, a broj je sličan prethodnim godinama. Tako su prošle godine rodiljski dopust iskoristila 22 oca, godinu prije 21, a u 2014. iskoristilo ih je 18.

– Zakonom je regulirano da otac i majka rodiljski dopust mogu koristiti ravnopravno, s tim da je obvezno da dopust u prva dva mjeseca koristi majka.

– Otac nakon isteka razdoblja od dva mjeseca može nastaviti voditi brigu o djetetu u smislu rodiljskog dopusta, ali ne istovremeno s majkom, do isteka razdoblja predviđenog zakonom od ukupno 12, odnosno 18 mjeseci, kazao je Jović. Očevi koji su iskoristili ovo pravo kazali su kako je iskustvo bilo pozitivno, da su vrijeme koristili kako bi se brinuli o djeci te kako im je motiv bio uključiti se i preuzeti dio poslova od svojih partnerica, prenosi Večernji list