REFORMA JAVNE UPRAVE Koje će se institucije gasiti u F BiH?

Nakon što je Vlada FBiH objavila informaciju o reorganizaciji ili spajanju određenog broja federalnih institucija te najavila ukidanje čak njih 30, “Avaz” je došao do dokumentacije koja otkriva planove vlasti.Ovi dokumenti nesumnjivo nagovještavaju i brojne otkaze u administraciji.

Već je, naime, objelodanjeno da će Zavod za zaštitu bilja u poljoprivredi, Federalni zavod za agropedologiju i Federalni zavod za poljoprivredu činiti jednu instituciju, da će se Federalni fond za pomoć nastradalima od prirodne nesreće pridružiti Federalnoj upravi civilne zaštite, dok će se agencije za pasivni podbilans i za reviziju privatizacije spojiti s Agencijom za privatizaciju.

U dokumentaciji, koja je u posjedu sarajevskog lista, slično se planira uraditi i s Agencijom za državnu službu FBiH te Zavodom za javnu upravu, koji se trebaju spojiti u jednu instituciju.

Ured za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom BiH Federalna vlada namjerava organizirati u okviru Federalnog pravobraniteljstva, ali će zbog ove činjenice morati mijenjati i zakon, što će, pak, biti upitno zbog činjenice da trenutno ne postoji parlamentarna većina u FBiH. Istu sudbinu očekuje i Uprava za šumarstvo, koja će postati dio Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

O tome koje će sve institucije biti ukinute, za sada ne postoje precizne informacije, ali Vlada je stavila na papir one institucije koje bi se ubrzo mogle naći na tapetu.

To su, između ostalih, Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu, Agencija za nadzor osiguranja u FBiH, Komisija za koncesije, Fond za zaštitu okoliša, Gender Centar Federacije FBiH, Ured Vlade Federacije BiH za europske integracije, Zavod za mjeriteljstvo, Federalni zavod za programiranje razvoja, Federalni zavod za geologiju, Federalna uprava za geodetske i imovinskopravne poslove.

Predsjednik Sindikata državnih službenika i namještenika FBiH Salih Kruščica izričit je u izjavi za “Dnevni avaz” da ovaj sindikat, koji broji više od 7.000 članova, neće dopustiti spajanja ili ukidanje institucija preko koljena.

– Nikakvi jednostrani potezi ne dolaze u obzir. Moraju prvo sjesti s nama da ovo dogovorimo. Socijalni dijalog mora se voditi. To propisuju zakoni, organizacija uprave, kolektivni ugovori. Očekujem od njih u ponedjeljak da sjednemo za stol – kazao je Kruščica “Avazu”.

Kaže da nije problem provesti reforme, ali “trebaju onda donijeti programe zbrinjavanja, da bude zaštita prava radnika u svakom smislu”.

– Ako budu krenuli u jednostrane poteze, onda neće biti dobro za Federaciju – poručio je on. /HMS/