Published On: Sat, Nov 2nd, 2013

RAK zabranio reemitiranje programa Nove TV u BiH

Kabelski operateri u BiH u svom programu ne smiju više reemitirati program Nove TV, odluka je koju je donijela Regulatorna agencija za komunikacije BiH (RAK).

Podsjetimo, Nova TV je prošli mjesec uputila službeni dopis na adrese bh. kablovskih operatera i nadležnih regulatornih agencija, u kojem je tražila da se zabrani reemitiranje njihovog programa na području BiH.

RAK je u proteklom razdoblju razmotrio pristigli zahtjev te ovih dana na adrese svih nositelja Dozvole za distribuciju audiovizuelnih medijskih usluga poslao ažurirani ankes Dozvole koji ne sadrži Novu TV.

Kako nositelji dozvola smiju distribuirati samo ono što je u aneksu, obvezni su odmah prekinuti emitiranje programa Nove TV.

“Ukoliko nositelji dozvola ne postupe u skladu sa novim ankesom, odnosno ne prekinu distribuciju programa Nove TV, Agencija će izvršiti monitoring te, ukoliko bude potrebno, postupiti u okviru nadležnosti iz Zakona o komunikacijama. U slučaju nepoštivanja odredbi Pravila, Agencija može izreći sankcije od upozorenja do novčane kazne. Zakon o komunikacijama propisuje izricanje novčane kazne do 150.000 KM”, kazala je portparol RAK-aAmela Odobašić.

Pravni zastupnik Asocijacije kablovskih operatera (AKOP) BiH, Vlado Slišković, u izjavi za Klix.ba kaže da oni trenutno pregovaraju s hrvatskom televizijom preko pravnog zastupnika u BiH.

“Održali smo sastanak i usuglasili koje nam dozvole trebaju od Nove TV, sada čekamo njihov odgovor. Od njihovog odvjetnika smo saznali da Nova TV ima interes da emitira svoj program u BiH i nadamo se da će ovo pitanje konačno riješiti”, ističe Slišković.

AKOP je prava na reemitiranje programa na području BiH pravdao ugovorima s AMUS-om i agencijom za zaštitu autorskih prava AGICOA-om. No, Nova TV je u svom dopisu stavila do znanja da nisu opunomoćili AGICOA-u, kao ni bilo koje drugo udruženje registrirano za kolektivno prikupljanje autorskih prava, da ista štiti na području BiH, kao ni na bilo kojoj drugoj teritoriji.

(artinfo.ba/ap)