Published On: Sri, svi 22nd, 2013

Radončić potpisao memorandum o suradnji u borbi protiv trgovine ljudima

U sklopu Odbora ministara i u okviru Konvencije o policijskoj suradnji zemalja jugoistočne Europe na Brdu kod Kranja održana je Ministarska konferencija posvećena završetku projekta “Predstavljanje uslova za osnivanje zajedničkih istražnih timova u borbi protiv trgovine ljudima u jugoistočnoj Europi”.
Konferencija je rezultirala potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju o suradnji i pomoći u projektu korištenja zajedničkih istražnih timova protiv trgovine ljudima u jugoistočnoj Europi na lokalnoj razini.
U ime Bosne i Hercegovine, Memorandum, kojim se izražava spremnost za poboljšanje postojećih oblika stručne i operativne suradnje u području borbe protiv trgovine ljudima. potpisao je ministar sigurnosti BiH Fahrudin Radončić.
Prepoznajući značaj uvezivanja timova pojedinačnih zemalja u radu na ovom delikatnom pitanju, Europska unija je osigurala financijska sredstva, a zemlje-potpisnice Memoranduma su nadležne za njegovo provođenje, priopćeno je iz Ministarstva sigurnosti BiH.