PLAĆENI DA JAČAJU STABILNOST A PODRIVAJU KRIZU: OSCE zabrnut zbog kanala na hrvatskom jeziku

Predstavnica OSCE-a za slobodu medijaDunja Mijatović, izrazila je danas zabrinutost povodom amandmana na legislativu koja reguliše javno emitiranje, a koji bi kreirali još jedan javni emiter u Bosni i Hercegovini, nanoseći time štetu financijskoj održivosti postojećeg sistema javnog emitiranja.
Vijeće ministara BiH je u petak, 11. januara, usvojilo amandmane na Zakon o javnom radio-televizijskom sistemu s ciljem kreiranja dodatnog javnog TV kanala. Ako bude usvojeno u Parlamentarnoj skupštini, ovo bi značilo dodavanje četvrtog javnog emitera jednom postojećem na državnom nivou i dvama emiterima na entitetskom nivou u zemlji sa manje od četiri miliona stanovnika.
“Postojeći sistem javnog emitiranja je već u teškom stanju uslijed neprimjenjivanja postojećeg zakonodavstva, kao i zbog loše financijske situacije. Umjesto da stvaraju nove emitere, vlasti bi trebale ojačati nezavisnost i profesionalizam postojećih javnih emitera. Također bi trebale podržati proces digitalizacije sistema javnog emitiranja u BiH kako zemlja ne bi postala analogna crna rupa u središtu Evrope”, izjavila je Mijatović.
Mijatović je istakla da, kao što amandmani predviđaju, novi emiter bi služio samo jednoj etničkoj grupi, doprinoseći tako daljnjem segmentiranju društva, dodajući da je bilo koji javni medij dužan da služi svim građanima u zemlji, a ne pojedinačnim etničkim ili drugim grupama građana.
U septembru 2012. godine, Ured Specijalnog predstavnika EUMisija OSCE-a u BiH i predstavnica OSCE-a za slobodu medija su predstavili vlastima dvije pravne analize osam zakona koji se tiču Regulatorne agencije za komunikacije i sistema javnog emitiranja. Ove analize uključuju i niz preporuka i izrađene su sa ciljem pomoći u ponovnom uspostavljanju medijskog okvira koji omogućava političku i financijsku nezavisnost javnih emitera i regulatornog tijela.
“Nažalost, nijedna od preporuka još nije uzeta u razmatranje”, izjavila je Mijatović.
Ona je izjavila da Ministarstvo komunikacija i transporta treba predvoditi reformu sistema javnog emitiranja, te pohvalila napore koje je Ministarstvo uložilo u pokretanje provedbe postojeće legislative, čija se ključna tačka sastoji u osnivanju funkcionalne Korporacije javnih RTV servisa.
“Pozivam vlasti BiH da se fokusiraju na zakonodavnu reformu koja bi ojačala postojeći sistem u skladu sa obavezama koje proizilaze iz članstva u OSCE-u, kao i međunarodnim standardima u oblasti slobode medija”, izjavila je danas Dunja Mijatović, predstavnica OSCE-a za slobodu medija.