Published On: Wed, Nov 20th, 2013

Ne gledajte na dijete kao da je dragulj, već se trudite da ono to postane!

Ne gledajte na dijete kao da je dragulj, već se trudite da ono to postane!

Ovaj članak počinjemo poslovicom nepoznatog autora, koji daje savršen savjet svim roditeljima, odgajateljima, učiteljima, nastavnicima…, povodom Međunarodnog dana djeteta koji se danas obilježava svugdje u svijetu.

Cilj ovog dana je da podsjeti i senzibilizira javno mnijenje i ustanove na potrebu zaštite maloljetnika, tj. onih koji se ne mogu obraniti, od zlouporabe, nasilja i raznih oblika diskriminacije.

– “Dječji život je poput komada papira na koji svako ostavlja bilješku.” – Pazite što “pišete” i kakve boje koristite!

– “Svi ideali svijeta ne vrijede suze jednog djeteta.” F. Dostojevski

– “Čovjek postaje najbliži sebi kada postigne onakvu ozbiljnost koju ima dijete dok se igra.” Heraklit

– “Čovječanstvo duguje djetetu sve najbolje što može dati.” Deklaracija o pravima djeteta

– “Dijete je knjiga iz koje čitamo i u koju bismo trebali pisati.” P.Rosegger

– “Ne postoje loša djeca, samo loši roditelji…” S. Ferenczi

Svaki 20. studeni se obilježava kao Međunarodni dan djeteta i rođendan UN-ove Konvencije o pravima djeteta.

U Mostaru je ovaj dan, između ostalog, obilježen kroz besplatnu radionicu plesa za djecu pod nazivom ‘Neka djeca zaplešu od sreće’ u Muzičkom centru Pavarotti u Mostaru, koja je sinoć održana u organizaciji Plesnog studija Flash. Ovaj plesni studio se odlučio na obilježavanje ovog važnog dana jer u svojim redovima imaju djecu s kojima svakodnevno rade i koji svakodnevno ulažu svoj trud u ples koji im ujedno predstavlja najveću sreću koju mogu imati.

Davne 1959. Generalna skupština UN-a usvojila je Deklaraciju o pravima djeteta, a trideset godina poslije usvojena je i Konvencija o pravima djeteta čija je potpisnica i Bosna i Hercegovina.

Opća skupština UN-a proglasila je još 1954. godine Međunarodni dan djece te je preporučila svim državama članicama da utvrde Međunarodni dan djece, ali da države same odrede dan i način koji je pojedinoj državi prikladan za obilježavanje.

U povodu obilježavanja jučerašnjeg dana Svjetskog dana nasilja nad djecom i današnjeg Međunarodnog dana prava djece UNICEF poziva građane BiH da se uključe u aktivnu borbu za prevenciju i eliminaciju svih vidova nasilja nad djecom.

U okviru UNICEF-ove široke inicijative za podizanje svijesti, borbe za eliminaciju i prevenciju nasilja nad djecom u Bosni i Hercegovini koju financira Europska unija, cijeli mjesec lstopad je prošao u aktivnostima u okviru projekta “Recimo NE nasilju nad djecom.”

Aktivisti ističu kako su Ujedinjeni narodi objavili poražavajuće podatke da jedno od dvanaestero djece umire prije nego što doživi pet godina i to gotovo u cijelosti od uzroka koji se mogu spriječiti te da 10 milijuna djece iz cijelog svijeta ima psihička oštećenja kao posljedicu rata.

Svi smo svjesni da se naša zemlja suočava sa sporim ekonomskim oporavkom, sa još uvijek nepovoljnom socioekonomskom situacijom kao posljedicom rata, što se odražava na stanje ugroženih socijalnih kategorija, a pogotovo na djecu. Veliki broj djece u zemlji su direktne žrtve rata i suočavaju se sa smanjenom mogućnošću realizacije svojih prava u osiromašenom društvu.

Bljesak.info