Temeljem Statuta Hrvatskog kulturnog društva “Napredak” Podružnica Žepče, Upravni odbor  je  na V. sastanku, održanog 17.2.2020. godine u Žepču donio odluku prema kojoj 6.3.2020. godine raspisuje:

NATJEČAJ
za dodjelu stipendija za dodiplomske studije za akademsku 2019./2020. godinu

HKD “Napredak” Podružnica Žepče dodjeljuje ukupno tri stipendije i to:

I.– Jedna (1) stipendija za studente viših godina studija koji nisu apsolventi, koji nisu ponavljali godinu,

Stipendija iznosi 1.200,00 KM za godinu dana.

II.– Jedna (1) stipendija za studente prve godine studija, koji prvi puta upisuju prvu godinu,

Stipendija iznosi 1.200,00 KM za godinu dana.

III.– Jedna (1) stipendija za studente koji se nalaze u posebno teškoj socijalnoj situaciji, neovisno od godine studija

Stipendija iznosi 1.200,00 KM za godinu dana.

Upravni odbor HKD “Napredak” Podružnice Žepče zadržava mogućnost pozivanja na razgovor svakog kandidata pojedinačno s ciljem definiranja njegovih kvalifikacija, sposobnosti i opće motiviranosti kandidata kao i motiviranosti za rad u okvirima djelovanja HKD Napredak.

Uz zamolbu za stipendije HKD “Napredak” podružnica Žepče potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

– životopis;
– motivacijsko pismo;
– rodni list studenta;
– potvrda o prebivalištu, odnosno boravištu studenta;
– kopija članske iskaznice HKD Napredak i/ili potvrda o sudjelovanju u radu HKD Napretka (ako ista postoji);
– potvrda fakulteta o upisanoj akademskoj 2019./2020. godini;
–ovjereni prijepis ocjena u dosadašnjem školovanju; za studente prve godine (brucoše) prijepis ocjena zadnje godine srednjoškolskog obrazovanja;
–druge dokaze o postignućima tijekom studija ili školovanja, znanstveno stručnim radovima, nagradama ili drugim uspjesima na studiju odnosno tijekom školovanja.

Uz zamolbu za stipendiju iz točke III. za studente koji se nalaze u posebno teškoj socijalnoj situaciji, potrebno je u gore pobrojane dokumente priložiti i:

– izvod iz matične knjige umrlih, odnosno drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje status samohranog roditelja/staratelja (za učenike bez jednog ili oba roditelja) i/ili  potvrda iz Službe za zapošljavanje, odnosno ček PIO/MIO (za učenike čiji je jedan ili oba roditelja nezaposlen), i/ili
–potvrda Centra za socijalnu skrb o smještaju u odgovarajuću ustanovu ili udomiteljsku obitelj ili potvrdu o dodijeljenom skrbniku studentu bez jednog ili oba roditelja, i/ili preslika rješenja o stupnju tjelesnog oštećenja izdanog od strane zavoda za mirovinsko osiguranje (studenti s tjelesnim oštećenjima);
–kućna lista (za višečlane obitelji, sa troje i više djece);
–potvrda nadležne porezne uprave o visini dohotka za 2019. godinu za članove kućanstva;
–druge dokaze o postignućima tijekom studija ili školovanja, znanstveno stručnim radovima, nagradama ili drugim uspjesima na studiju odnosno tijekom školovanja.

Rok za prijave na natječaj je 31.3.2020. godine.

Prijavu s dokumentima dostaviti osobno u ured HKD “Napredak” Podružnica Žepče (u Domu kulture u Žepču) subotom u 12 sati ili preporučeno poštom na adresu:

Hrvatsko kulturno društvo “Napredak” Podružnica Žepče
“NATJEČAJ ZA STIPENDIJE”
Sarajevska 1
72230 Žepče
Bosna i Hercegovina

Ukoliko imate pitanja ista možete uputiti na mail hkdnapredak.zepce@gmail.com ili na broj telefona: 063 957 295, 063 115 142