Published On: Pon, lis 15th, 2012

Na puškama iz kojih je pucao Jašarević nalazi se i DNK drugooptuženog Emraha Fojnice!

Sudska vještakinja i šefica Odsjeka za biološka vještačenja Federalne uprave policije (FUP) Elmira Karahsanović predočila je nalaz i mišljenje u vezi s makroskopskim pregledom vidljivih tragova na odjeći prvooptuženog Jašarevića i ranjenog policijaca Mirsada Velića (tragovi krvi), kao i vještačenjem nevidljivih tragova putem DNK-analize na predmetima dostavljenim na temelju naredbe Tužiteljstva BiH.

Predmet vještačenja bili su predmeti izuzeti s mjesta događaja, kao i tokom pretresa u Gornjoj Maoči, uključujući dvije automatske puške marke  model M70 AB-2, pronađene kod prvooptuženog, kao i crna torba i ručne bombe tzv. “kašikare”, te nož i košuljice zrna, ispaljenih tokom “kritičnog događaja”.

Vještakinja je opisala način analize i složeni tok forenzičkih testova, a posebnu pažnju pobudila je DNK-analiza tragova briseva uzetih s rukohvata i donjeg dijela gasnog cilindra dviju spomenutih pušaka, uključujući i utvrđivanje genetskih markera, odnosno tragova humanog DNK-profila, te analizu hromozoma (Y molekularnih markera), upoređivanje nespornih sa spornim tragovima i individualizaciju uzoraka.

Prema rezultatima spomenute analize, a nakon provođenja predviđenih testiranja, utvrđeno je da na dvjema puškama postoje tragovi više osoba, odnosno da se radi o miješanom DNK-profilu u kojem su uključeni prvo i drugooptuženi Mevludin Jašarević i Emrah Fojnica.

Branitelj drugooptuženog, advokat Mirza Kovač je uime odbrane u unakrsnom ispitivanju uputio prigovor u pogledu rezultata koji uključuju prisustvo tragova njegovog branjenika, problematizirajući stepen podudarnosti, odnosno poklapanja određenih vrijednosti tzv. alela (genske varijante).

Nadalje postavio je pitanje o tome radi li se o primarnim, ili sekundarno prenesenim biološkim tragovima, a što ostavlja mogućnost da se ti tragovi mogu, uvjetno rečeno, “preslikati” s nekog drugog predmeta.

Istovremeno, ukazano je na određena ograničenja kada je u pitanju DNK-analiza, s obzirom na to da svi srodnici po muškoj liniji otac-brat-sin imaju isti Y hromozom, ukoliko nije došlo do mutacija.

Odbrana je zatražila da joj se dostavi elektroferogram, odnosno konačni podaci DNK-analize, u vezi sa čime će Sud, naknadno donijeti riješenje.

Krimvještak Edin Kundalić opisao je način na koji je vršio vještačanje DVD-a, odnosno videozapisa koji odgovara oporuci provooptuženog Mevlida Jašarevića, uključujući izdvajanje transkripta (tekstualni oblik) koji se nalazi na digitalnom mediju, te utvrđivanje njegove vjerodostojnosti.

Oporuka je reproducirana u cijelosti, nakon čega je vještak pojasnio da je takav zapis moguće snimti videokamerom, te da može biti u digitalnoj ili analognoj formi, odnosno integralno snimljen u samoj kameri.

Kundalić, nadalje, navodi, da je ovom slučaju prenosni medij računar, te da se sve što je uzeto s računara smatra originalom, uz ocjenu da je reproducirani videozapis ekvivalent originalu.

Kako je rečeno, optužba (Tužiteljstvo BiH) će pozvati još dva sudska vještaka, a potom pristupiti izvođenju materijalnih dokaza u ovom predmetu, nakon čega je “na potezu” odbrana sa svojim dokaznim prijedlozima.

Nastavak suđenja u predmetu Mevlid Jašarević i drugi zakazan je za 22. oktobar.

(FENA/dg)

14.7K Komentari
Najstariji
Najnoviji Most Voted
Inline Feedbacks
Vidder sve komentare