Published On: Čet, sij 16th, 2014

LUKSUZNA NEKA ZEMLJA: Stranci prilikom ulaska u BiH moraju imati 150 KM za svaki dan boravka

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o najmanjem iznosu sredstava potrebnom za izdržavanje stranca za vrijeme namjeravanog boravka u Bosni i Hercegovini.

Ovom prilikom je definirano da stranac prilikom ulaska u BiH mora raspolagati sa 150,00 KM ili protuvrijednosti u stranoj konvertibilnoj valuti za svaki dan namjeravanog boravka u BiH.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva pravde, donijelo je Odluku o formiranju Radne skupine za ocjenu usklađenosti propisa u Bosni i Hercegovini s Konvencijom Vijeća Europe o pranju, traženju, oduzimanju i konfiskaciji prihoda od kriminala i o financiranju terorizma (CEST 198) – Varšavska konvencija.

Radna skupina, u kojoj je 15 predstavnika nadležnih državnih, entitetskih i institucija Brčko Distrikta BiH, u roku od 90 dana izvršit će usklađenost propisa u BiH s Varšavskom konvencijom, te izraditi izvješće s prijedlogom mjera za otklanjanje eventualno uočenih nedostataka i dostaviti ga Vijeću ministara BiH, navedeno je iz ove institucije.