Published On: Sub, pro 11th, 2021

Izmjenama i dopunama ovogodišnji Proračun HNŽ-a veći za 26,1 milijun u odnosu na prošlu godinu

Na današnjoj sjednici Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila je Izmjene i dopune Proračuna Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2021. godinu u iznosu od 263.714.112,20 KM, što je za 26,1 milijun više u odnosu na Proračun za 2021 godinu.


Primljenim transferom od strane Vlade FBiH u iznosu 19,5 milijuna i povećanjem prihoda prvenstveno po osnovu indirektnih poreza, stečeni su realni izvori za uravnoteženje prihodovne i rashodovne strane Proračuna HNK za 2021. godinu, te nije bilo potrebe za zaduživanjem.

Sjednica Skupštine HNŽ-a održana je u Centru za kulturu Mostar -  Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila Izmjene i dopune Proračuna Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2021. godinu

Foto: PR / Sjednica Skupštine HNŽ-a održana je u Centru za kulturu Mostar

Ukupni rashodi u Izmjenama i dopunama Proračuna za 2021. godinu su planirani u iznosu od 263.714.112,20 KM, od toga na rashode koji su financirani iz Proračunskih sredstava se odnosi 234.254.199,69 KM, na rashode iz izvora koji se financiraju iz namjenskih prihoda odnosi se na 24.223.978,78 KM, a na rashode iz izvora koji se financiraju iz sredstava donacija odnosi se 735.933,73 KM.

Također u izmjenama i dopunama Proračuna je planirano pokriće dijela deficita iz ranijeg perioda u iznosu od 4.500.000 KM.

Nakon rasprave usvojen je Zakon o izmjeni Zakona o zaštiti porodice s djecom koji za cilj ima poboljšanje određenih zakonskih rješenja, osobito vezano za pravo na dodatak na djecu, te je navedenim Zakonom ukinuta odredba koja je uvjetovala  to pravo neposjedovanjem automobila mlađeg od 10 godina. Razlog za izradu ovoga Zakona sadržan je u Zaključku Skupštine HNK,  kojim su zaduženi Vlada i Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite da prate primjenu Zakona o zaštiti porodice s djecom u HNK, te dostavi u proceduru usvajanje izmjena Zakona u cilju poboljšanja utvrđenih postojećih i dopunu novim pravima, sve  u skladu sa realnim financijskim mogućnostima Kantona.

Sjednica Skupštine HNŽ-a održana je u Centru za kulturu Mostar -  Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila Izmjene i dopune Proračuna Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2021. godinu

Foto: PR / Sjednica Skupštine HNŽ-a održana je u Centru za kulturu Mostar

Skupština HNK je razmatrala i prihvatila Nacrt Proračuna Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2022. godinu u iznosu 253,8 milijuna KM, što je za oko 16 milijuna KM više od Proračuna HNK za 2021. Nakon sadržajne rasprave i kvalitetnih prijedloga zastupnika, Skupština će iste dostaviti Vladi HNK, kako bi se razmotrili i u skladu s mogućnostima ugradili u Prijedlog Proračuna HNK za 2022 godinu.

Prihvaćen je i Nacrt Zakona o izvršenju Proračuna HNK za 2022. godini.

Na sjednici Skupštine HNK usvojene su  i Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Službe za zapošljavanje HNK za 2022. godinu, a koji iznosi 18,5 milijuna KM, te je data suglasnost na Odluku o izvršenju Financijskog plana Službe za zapošljavanje HNK za 2022. godinu.

guest
0 Komentari
Inline Feedbacks
Vidder sve komentare