Tomislavgrad i Livno će povećanu naknadu od HEP-a moći koristiti od 2023.

Usvajanjem Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda poduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacijskih objekata popravit će se dugogodišnja šteta koja je nanijeta stanovnicima Tomislavgrada i Livna, ustvrdio je u petak predsjednik Vlade Hercegbosanske županije (HBŽ) Ivan Vukadin, ocijenivši kako je hidroakumulacijsko jezero Buško blato, iako jedno od najvećih u Europi primalo dosta nižu naknadu i od manjih jezera.

Ovaj zakon će omogućiti lokalnim zajednicama kvalitetnije planiranje svojih proračuna, a time i razvojnih projekata u budućnosti, naglasio je Vukadin na konferenciji za novinare održanoj povodom usvajanja spomenutog prijedloga zakona.

Uz Vukadina, o važnosti usvojenog zakona i onome što on znači za Općinu Tomislavgrad i Grad Livno, govorili su njegovi inicijatori i predlagatelji – zastupnici u Parlamentu FBiH Petar Galić, Ante Baković i Stipan Šarac, te načelnik općine Tomislavgrad Ivan Buntić.

Dosad neki prosjek za Tomislavgrad od cca 2 milijuna maraka godišnje, ide za 3 milijuna više, znači ukupno 5 milijuna maraka, kazao je Buntić, naglasivši kako će ta dodatna sredstva Tomislavgrad i Livno za planiranje svoga proračuna, moći koristiti od 2023. godine.

Zahvaljujući tim sredstvima, dodao je, moglo bi se ozbiljno razmišljati o snažnoj demografskoj i gospodarskoj politici, uz početak i završetak još par velikih energetskih projekata u općini Tomislavgrad.

Zastupnici u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine – Patar Galić i Ante Baković su tijekom svog obraćanja naglasili važnosti usvojenog zakona, ocijenivši kako je dosadašnje zakonsko rješenje za njih bilo neprihvatljivo.

Dosadašnjim zakonima propisana su izdvajanja općinama koja su isključivo vezana za količinu proizvedene električne energije ili iskorištene vode, dok najbitniji faktor, potopljeno zemljište, se uopće nije vrednovao, naveo je Galić.

– Dopunom ovog zakona ubuduće će se regulirati plaćanje naknade za hidroakumulacijom potopljenu površinu – ustvrdio je.

Ono što je bitno ovom dopunom, smatra Šarac, jest da se vrednuje minimalna naknada od 1.500 maraka po hektaru potopljene površine. No, ako proizvodnja premaši tu cifru onda se obračun vrši po proizvodnji, što je, naglašava, nekakva garancija lokalnim zajednicama.

Zastupnik Ante Baković poručio je kako nepravdu prema Livnu i Tomislavgradu nije učinila Hrvatska elektroprivreda (HEP) jer je, kako kaže, plaćala naknadu sukladno zakonu na području FBiH.

– Tadašnje zakonsko rješenje je za nas bilo neprihvatljivo pa smo krenuli u pravcu zakonske izmjene da se podigne naknada za hidroakumulaciju Buško blato – kazao je Baković, podsjetivši kako se dosad naknada obračunavala samo po proizvodnom kilovatsatu.

Zaključio je kako Livno i Tomislavgrad nisu dobivali pravičnu naknadu, posebno u okolnostima kad je ona na burzama najskuplja.

Nakon stupanja na snagu spomenutog zakona, HEP će ubuduće Tomislavgradu i Livnu plaćati 4,3 milijuna eura za korištenje vode iz akumulacije Buško jezero umjesto dosadašnjih oko 1,8 milijuna.