Petak, 19 srpnja, 2024

Iza Standarda: Zašto Sve Više Obitelji Biraju Hercegovinu umjesto Visokoprihodovnih Zemalja

Must Read

Životni standard često se navodi kao ključni razlog za odabir mjesta stanovanja, no sve više ljudi shvaća da to nije jedini faktor koji određuje kvalitetu života. Ovaj trend postaje sve očitiji, naročito među mladim parovima iz Njemačke, koji se nakon nekoliko godina odlučuju vratiti sa svojom djecom u Hercegovinu. Zanimljivo je i da Ljubuški bilježi prve doseljenike iz Švedske i Engleske, što dodatno potvrđuje promjenu u prioritetima prilikom odabira mjesta za život.

Visok životni standard u Njemačkoj nesumnjivo donosi brojne pogodnosti, uključujući kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, obrazovanje, te sigurnost. Međutim, sve veći broj ljudi shvaća da materijalno blagostanje nije jedini faktor koji doprinosi sreći i zadovoljstvu. Društvena povezanost, bliskost s obitelji, te osjećaj zajedništva postaju sve važniji.

Hercegovina, sa svojom prirodnom ljepotom, toplim klimatskim uvjetima, i tradicionalnim vrijednostima, nudi alternativu ubrzanom životnom tempu u zapadnim zemljama. Povratnici ističu kako im povratak omogućava da žive mirnijim i opuštenijim životom, bliže svojim korijenima i obitelji. Osjećaj pripadnosti i zajedništva često nadmašuje materijalne prednosti koje pruža život u razvijenijim zemljama.

Dolazak doseljenika iz zemalja poput Švedske i Engleske u Ljubuški također govori o univerzalnoj želji za kvalitetom života koja nadilazi financijske aspekte. Ti ljudi traže autentična iskustva, dublju povezanost s prirodom i lokalnom zajednicom, te povoljnije uvjete za odgajanje djece. Hercegovački stil života, s naglaskom na obitelj, tradiciju, i prirodnu okolinu, privlači one koji traže dublje i smislenije iskustvo.

Ovaj trend povratka i doseljavanja ukazuje na širu promjenu u svijesti ljudi diljem svijeta. Više nije dovoljno imati visoku plaću i sigurnost; ljudi traže ispunjeniji život, gdje mogu pronaći ravnotežu između profesionalnog i privatnog života, te gdje se osjećaju povezano sa zajednicom. Hercegovina se, čini se, sve više prepoznaje kao mjesto koje nudi upravo to.

Na kraju, standard života ostaje važan, ali postaje jasno da nije jedini faktor koji određuje gdje će ljudi odabrati živjeti. Društvena povezanost, obiteljske vrijednosti, i prirodna okolina postaju ključni čimbenici koji oblikuju ovu važnu životnu odluku.

“Beyond the Standard: Why More Families are Choosing Herzegovina Over High-Income Countries”

The standard of living is often cited as a key reason for choosing a place to live, but more and more people are realizing that it is not the only factor that determines the quality of life. This trend is becoming increasingly evident, especially among young couples from Germany, who after a few years decide to return with their children to Herzegovina. Interestingly, Ljubuški is also seeing the arrival of the first settlers from Sweden and England, further confirming the shift in priorities when choosing a place to live.

The high standard of living in Germany undoubtedly brings numerous benefits, including quality healthcare, education, and security. However, an increasing number of people understand that material well-being is not the only factor contributing to happiness and satisfaction. Social connections, closeness to family, and a sense of community are becoming more important.

Herzegovina, with its natural beauty, warm climate, and traditional values, offers an alternative to the fast-paced lifestyle in Western countries. Returnees emphasize that coming back allows them to live a calmer and more relaxed life, closer to their roots and family. The sense of belonging and community often outweighs the material advantages provided by living in more developed countries.

The arrival of settlers from countries like Sweden and England to Ljubuški also speaks to the universal desire for a quality of life that goes beyond financial aspects. These people seek authentic experiences, a deeper connection with nature and the local community, and more favorable conditions for raising children. The Herzegovinian way of life, with its emphasis on family, tradition, and natural surroundings, attracts those looking for a deeper and more meaningful experience.

This trend of returning and settling indicates a broader shift in people’s consciousness around the world. It is no longer enough to have a high salary and security; people seek a more fulfilling life, where they can find a balance between professional and personal life, and where they feel connected to the community. Herzegovina seems to be increasingly recognized as a place that offers just that.

In the end, the standard of living remains important, but it is becoming clear that it is not the only factor determining where people will choose to live. Social connections, family values, and the natural environment are becoming key factors shaping this important life decision.

- Advertisement -
Subscribe
Notify of
guest

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Последний

ZABRANJENA VERZIJA: Izgleda da su izbačeni dijelovi pjesme koji pozivaju na ustanak Hrvata u BIH. Prvi ih donosimo!

Tko je izvršio pritisak na Thompsona ne znamo, no mi smo upravo dobili izrezane dijelove pjesme koja je izišla...
- Advertisement -

Ex eodem spatio

- Advertisement -