FOTOnatječaj na temu “Marginalizirane i ranjive grupe u BiH”

Helsinški parlament građana Banja Luka i Fondacija CURE iz Sarajeva raspisuju POZIV za dostavljanje fotografija na temu „Marginalizirane i ranjive grupe u BiH“, nastavljajući tako raditi na promociji profesionalnog i etičkog izvještavanja o marginaliziranim grupama u bosanskom i hercegovačkom društvu i afirmaciji novinarske nagrade „Srđan Aleksić“.
Na ovaj način želimo omogućiti i fotoreporterima da se uključe u promociju ljudskih prava ovih grupa i da svojim fotografijama, kao specifičnim formama izražavanja koje svjedoče o vremenu u kojem živimo, doprinesu artikulaciji specifičnih potreba različitih marginaliziranih  grupa i iznalaženju sistemskih rješenja za njihove probleme.
Na poziv se mogu javiti svi koji su objavljivali fotografije u novinama i/ili drugim medijima ili čije fotografije su bile namjenjene objavljivanju u periodu od 1. siječnja 2012. do 01. siječnja 2013. godine, a državljani su Bosne i Hercegovine, ili rade za medije koji su u Bosni i Hercegovini, kao i strani državljani uz uslov da su im fotografije snimljene na teritoriji Bosne i Hercegovine.
Više informacija možete pronaći OVDJE.

more recommended stories