Published On: Uto, lis 1st, 2013

Dokumenti CIA: SAD ignorirale bošnjačke prekršaje

BANJALUKA, WASHINGTON – Administracija Bila Klintona je znala da Bošnjaci zloupotrebljavaju zaštićene zone UN-a napadajući Srbe radi provociranja NATO intervencije, ali je ovo pitanje ignorirala ili umanjivala njegov značaj, vidljivo je iz dokumenata koje je nedavno CIA objavila.
Zaštićene zone su stvorene 16. travnja i 6. svibnja 1993. kako bi bilo zaštićeno bošnjačko stanovništvo od srpskog napada i počinjenih zločina tijekom 1992. iu prvoj polovici 1993. Ali, dokumenti jasno pokazuju da su Bošnjaci svjesno zloupotrebljavali zaštićene zone, a da SAD, iako su to znale, nisu tome pridavale pozornost.
Primjer kako je to funkcioniralo je otkriven u dokumentu od 13. travnja 1994. godine, o dvoiposatnom sastanku direktora u Washingtonu na kojem je raspravljano o efektima zračnog udara protiv Srba zbog napada na Goražde. Samo u jednoj rečenici, u sredini teksta, je usput napomenuto da su napad zapravo isprovocirali Bošnjaci, ali se toj činjenici ne pridaje nikakva pažnja.
Dokument, naime, počinje s izvještajem o Clintonovoj pres-konferenciji povodom napada, zatim se nastavlja izvješćem o napadu na Srbe dva zrakoplova F-16. Istaknuto je da će udari biti nastavljeni ako Srbi nastave napade. Dalje je navedeno da je došlo do manjih teškoća u vezi s napadom zbog loših vremenskih uvjeta, zbog čega su piloti imali probleme da pogode mete. Zatim se razgovaralo o područjima oko Goražda koja su Srbi osvojili. Onda, se u jednoj usputnoj rečenici doslovno spominje sljedeće:
“Pri kraju sastanka, zamjenik je napomenuo da UN vjeruju da su napade u području Goražda isprovocirali Muslimani”, ističe se u zapisniku. Nakon ove primjedbe i dalje se razgovara o načinima kako zaštititi zonu Goražda i natjerati Srbe na povlačenje bez osvrtanja na ovu informaciju.
Na narednom sastanku o temi Goražda, održanom 22. travnja 1994. godine, opet je razgovarano o efektima bombardiranja Srba, srpskim izazivanju, sprečavanju daljnjih srpskih osvajanja oko Goražda i drugim sigurnim zonama.
UN smatrale da zračni napadi trebaju biti protiv svakog tko krši zaštićenu zonu
“Zamjenik se osvrnuo na istragu da li obavještajna zajednica ima dokaze da su Muslimani isprovocirali srpsko napredovanje u enklavi Goražde”, istaknuto je u jednoj rečenici. U nastavku zapisnika govori se o sankcijama protiv Srbije, kao i na preveliko oslanjanje na informacije UN-a o situaciji u BiH. Nakon toga, iznesen je vrlo zanimljiv komentar:
“Na kraju, sudionici sastanka su izrazili zabrinutost najnovijim analizama CIA i DIA da Srbi neće dalje značajno napredovati u Goražde”, istaknuto je, a da pritom nije objašnjeno zašto bi činjenica da Srbi neće dalje napadati Goražde uopće bila razlog za zabrinutost.
Slične stvari su se dešavale iu drugim zonama, kao na primjer u Bihaću. U dokumentu od 21. studenog 1994. godine raspravljano je kako stvoriti ekskluzivnu zonu bez oružja oko Bihaća.
“Direktori su zaključili da nema dovoljno podrške za takvu akciju zato što Velika Britanija, Francuska i Rusija okrivljuju Muslimane zbog teške situacije oko Bihaća”, navedeno je, implicirajući bošnjačku odgovornost. Direktori dalje raspravljaju što će biti “okidač” za žešću akciju protiv Srba zbog napredovanja ostvarenih nakon muslimanske ofanzive od 24. listopada. Umjesto adresiranja muslimanske ofanzive iz zaštićene zone, direktori iu nastavku raspravljaju o načinu izvođenja zračnih udara protiv Srba.
U dokumentu od 27. studenog 1994. CIA procjenjuje da je cilj srpskih napada na bihaćki region onemogućavanje ofanziva bosanske armije iz džepa, a ne zauzimanje grada.
Drugačije od Bihaća nije bilo ni u zaštićenoj zoni Sarajevo, kao što se može vidjeti iz dokumenta od 17. listopada 1994. godine, u kojem je ponovno raspravljano o sankcijama protiv Srbije, ukidanja embarga na oružje Bošnjacima i srpski prijetnjama ofanzivom u Sarajevu. U jednoj rečenici je napomenuto sljedeće:
“Skrećemo vam pozornost da Srbi prijete da će napasti vladine snage oko 500 vojnika, u demilitarizovanoj zoni na planini Igman ako se ne povuku do četvrtka. Prije dvije sedmice francuski UNPROFOR je nasilno uklonio 500 vojnika bosanske vojske iz te zone i uništio njihove tranšeje” , ističe se u dokumentu, koji dovoljno govori sam za sebe. Sudionici sastanka u Washingtonu se, međutim, ne bave ovim kršenjem zaštićene zone od strane Bošnjaka, nego se bave planovima daljnjih akcija protiv Srba.
“Ako su Bošnjaci i krivi, nećemo ih bombardovati”
O očitoj pristranosti američke administracije govori i dokument CIA od 12. kolovoza 1994. godine, u kojem Michael Roz, general UN-a na terenu, upozorava da bi kršenja zaštićenih zona trebalo da se odnosi i na Bošnjake. U tom dokumentu piše da su se neke odluke NATO-a potencijalno odnosile i na napade protiv Bošnjaka, ali da bi kršenja od strane Bošnjaka morala biti “flagrantna” da bi bili odobreni napadi protiv njih.
“Ali čak i tada bi SAD mogle iskoristiti princip ‘dvostrukog ključa’ da spriječe zračne udare (protiv Bošnjaka)”, doslovno piše u dokumentu.