Dmitrij Medvedev: Da Ukrajina ne doživi sudbinu Jugoslavije

On je ocijenio da je ukrajinska kriza iskonstruirana, a da su za to odgovorni bivši i sadašnji lideri Ukrajine – bivši zato što nisu uspostavili red i poredak, a drugi zato što su dozvolili izbijanje građanskog rata.

Osim toga, dodaje Medvedev, ukrajinsku krizu mogu riješiti samo Ukrajinci u Ukrajini; ni Rusija, ni Europska unija, ni SAD.

Opstanak Ukrajine, kako je istakao, zavisi od mudrosti, strpljenja, takta i spremnosti da se postigne kompromis u pregovorima između svih donosilaca odluka u Ukrajini – kako vlasti u Kijevu, tako i političkih snaga na jugoistoku zemlje.

“Samo tada će u Ukrajinu doći mir. Vjerovatno je to i najvažnije, jer ako ne bude tako, bićemo svjedoci jednog vrlo žalosnog procesa. On je već sada žalostan, ali bi mogao da poprimi veoma dramatične razmjere”, upozorava Medvedev.

U tom kontekstu on je spomenuo bivšu Jugoslaviju navodeći da većina mladih Rusa danas teško može znati da je na mapi Europe nekad postojala takva zemlja.

“Bio je to težak, bolan i, nažalost, nimalo miroljubiv proces”, rekao je Medvedev u intervjuu slovenskoj radio-televiziji uoči posjete Ljubljani.

On je dodao da je poštovanje međunarodnih obaveza i opće prihvaćenih međunarodnih pravila imperativ, ali da taj pristup mora da važi za sve zemlje i sve situacije.

“Spominjem Jugoslaviju samo zato što se nadam da jednog dana ne ćemo morati sjećati da je nekad postojala država po imenu Ukrajina, kao što je danas slučaj sa Jugoslavijom”, naveo je Medvedev između ostalog u intervjuu objavljenom na stranici ruske vlade.