Published On: Wed, Dec 11th, 2013

Bježe iz nerazvijenih krajeva Srbije

Broj stanovnika u 46 nedovoljno razvijene općine u Srbiji smanjen je za 40.000 u proteklih pet godina, rečeno je na skupu posvećenom nerazvijenim područjima.

Broj stanovnika u 46 nedovoljno razvijene općine u Srbiji smanjen je za 40.000 u proteklih pet godina (Foto: Ilustracija)

Predstavljajući program održivog razvoja nedovoljno razvijenih područja do 2020.godine profesor Fakulteta organizacijskih nauka Ondrej Jaško rekao je da je pozitivan prirodni priraštaj zabilježen samo u Preševu, Bujanovcu i Tutinu, a da sve nerazvijene općine imaju visoku stopu nezaposlenosti, izražene ekonomske imigracije, nizak prirodni priraštaj i vrlo niske cijene resursa.

Jaško je dodao da je u te općine od 2000. godine stiglo svega 12,3 milijuna eura direktnih stranih investicija što je zanemarivo u odnosu na ukupunu količinu novca koja je po tom osnovu stigla u Srbiju.

U programu se navodi da je prosječna plaća u tim općinama 27.313 dinara što je oko 70 posto republičkog prosjeka.

Jaško je rekao da je paradoksalno što se u vrijeme krize smanjuju proračunska izdvajanja za razvoj nerazvijenih područja jer su te sredine prve koje osjete posljedice krize. Profesor je dodao da velika novčana izdvajanja, prirodni resura i snažni lideri nisu dovoljni da izvuku zemlju iz krize, već da je za tako nešto potrebno razvijanje proizvodnje, prije svega one koja ne podrazumijeva trošenje prirodnih resursa.

Prema njegovim riječima, tim općinama su potrebne investicije u proizvodnju, a ne socijalna davanja, kao i ulaganja u energetiku, klasterizaciju poljoprivrede i unapređenje stupnja usluga javnih komunalnih poduzeća.