BIROKRATI I UPOSLENICI U FEDERALNIM JASLAMA: Ne damo ukidanje 30 federalnih institucija, valjalo bi izmisliti još koju…

Vlada Federacije BiH planira ukinuti 30 institucija u sklopu racionalizacije koju od njih traže predstavnici Europske unije u sklopu reformi potrebnih za približavanje ove zemlje Uniji, što je odmah naišlo na protivljenje sindikata budući da taj proces uključuje i brojne otkaze u administraciji.

Primjerice, Zavod za zaštitu bilja u poljoprivredi, Federalni zavod za agropedologiju i Federalni zavod za poljoprivredu činit će jednu instituciju, Federalni fond za pomoć nastradalima od prirodne nesreće pridružit će se Federalnoj upravi civilne zaštite, dok će se Agencije za pasivnu podbilancu i za reviziju privatizacije spojiti s Agencijom za privatizaciju.

Slično se planira uraditi i s Agencijom za državnu službu FBiH te Zavodom za javnu upravu, koji se trebaju spojiti u jednu instituciju. Istu sudbinu očekuje i Uprava za šumarstvo, koja će postati dio Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Ovakvim namjerama protivi se Sindikat državnih službenika i namještenika FBiH, čiji predsjednik Salih Kruščica najavljuje da se neće dopustiti spajanja ili ukidanje institucija bez dogovora sa sindikatima.

“Nikakvi jednostrani potezi ne dolaze u obzir. Moraju prvo sjesti s nama da ovo dogovorimo. To propisuju zakoni, organizacija uprave, kolektivni ugovori”, rekao je Kruščica.

On je najavio da će uslijediti prosvjedi u slučaju da vlada pokuša jednostrano provesti ove mjere.

Reformske socioekonomske mjere, na kojima inzistira Europska unija i međunarodne financijske institucije i na koje se trebaju obvezati vlasti u oba entiteta, Federaciji BiH i Republici Srpskoj, zapele su zbog odbijanja vlasti iz Republike Srpske i krize u vlasti Federacije BiH, budući je vladajuću koaliciju HDZ-a BiH i Stranke demokratske akcije (SDA) napustila Demokratska fronta (DF) Željka Komšića, čime su ove dvije stranke izgubile većinu u parlamentu.